İstanbul’da İyi Psikolog
iyi psikolog
 
İstanbul’da İyi Psikolog:

Bu makaledeki hedef İstanbul’da iyi bir psikolog arayanlara yardım etmektir.
İstanbul’da nasıl iyi bir psikolog bulabiliriz?
Psikoloji ve ona bağlı dallarda diploma sahibi olmak, bir danışmanın işinde iyi olduğunu göstermeye gerekli ama yeterli değildir.
İstanbul’da iyi bir psikolog bulmak için iyi bir psikoloğun özelliklerini gözden geçirmek gerekiyor.

İlk dikkate almamız gereken konu birçok insan iyi bir terapist ve danışmanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini bilmiyorlar.
Yetenekli ve tecrübeli bir psikolog, doğru zamanda verdiği uygun öneriler ile danışanın bireysel, ailevi ve sosyal gelişimine yardımcı olur ve tecrübesiz, taahütsüz ve iş bilmeyen bir danışman , danışan için çok zararlı olabilir.
Terapistin danışanı ile ilgili pozisyonu öyle ki danışanı negatif ve pozitif olarak aşırı şekilde etkileyebilir.

İstanbul’da veya herhangi bir yerde iyi bir psikoloğun özellikleri:

1. Empati duygusu : iyi bir psikoloğun en önemli özelliği, onun danışanın’a karşı duyduğu empati duygusudur.
Bir danışmanın empatisi ne anlama gelir?
Empati , danışmanın danışanın duygularını anlama gücü ve yeteneğidir.
Kişilik boşlukları yüzünden sürekli üstünlüğünü danışana yansıtan bir terapist , kendi problem ve zaaflarıyla o kadar meşgul ki danışanın isteklerine ilgi gösteremez.
Terapistinizin sizinle samimi bir ilişki kurma ve devam ettirme yeteneğine sahip olduğundan emin olun çünkü kişinin problemlerinin büyük bir bölümü sevilmeme ve kabul edilmeme duygusu nedeniyle ortaya çıkar. Bu problemler çocukluk döneminde ev ortamında oluşup ve daha sonra toplumda gelişir.

Danışman da bu yaralayıcı modeli tekrar ederse danışana hiçbir yardımı dokunmayacağı gibi onun acısını daha da derinleştirecektir.
Psikolojik ve kişilik açılarından yeteri kadar gelişmeyen bir danışman , danışan ile empati kuramaz çünkü danışman kendisi sevilme duygusunu yaşamadıysa bu duyguyu başka birisine yaşatamaz.

2. kabul görülme duygusu :
Danışan tüm düşünce ve duygularıyla birlikte danışman tarafından kabul görüldüğünü hissetmelidir.
Danışan genelde kendisine karşı duyduğu negatif duygularla terapiste başvurur.

Bu kişi kendisine eleştirir ve suçlar, bu nedenle başvurduğu danışman tüm insanları ırk, inanç, bilgi seviyesi, sosyoekonomik durum ve problemin ne olduğuna bakmazsızın, kabul görmeli ve her insanın doğru yolda yeterli imkanlar sunulduğu zaman yeteneklerini keşfedip kendisini geliştirebileceğine inanmalıdır.
danışman asla danışanı yargılamamalıdır çünkü yargılarsa danışan problemlerini ona anlatamaz, çünkü danışmanın yargısı kendi kafasında olsa bile danışanın ona karşı güven duygusu geliştirmesini engeller.

Danışman (terapist) görüşmenin atmosferini danışanın problemlerini anlatması yönünde hazırlamalı ve öğüt vermeden ona yol gösterip onun yanında olup onda güven duygusu oluşturmalıdır.

Danışanla iletişimi sağlam tutmanın en önemli noktası eleştiri yapmamaktır.
Danışmanın rolü bir keşiş veya herhangi bir din adamından farklıdır. Danışman kişiye öğüt veremez ve nasihatte bulunamaz. Danışman bilir ki danışanın en önemli ihtiyacı empati ve kabul görülme duygusu ve kaçtığı şey eleştirilmektir.
Danışman problemlerin çoğunun çözümünün kişinin kendi içinde olup ve kişinin bunun bildiğine ve tek ihtiyacının o çözümleri hayata geçirmek için kendisine inanmak olduğunu bilir.

Kişi (danışan) kendi değerini anladığı taktirde, hertürlü pozisyonu kendisine uygun görmez ve bulunduğu şartları iyileştirmek için motive olup onun için çaba gösterir.
Kabul görülme ve empati duygusunun en iyi şekilde danışanda oluşması için en önemli teknik iyi dinlemektir. Danışman sabırla danışanın söylediklerini dinlemeli ve kendi görüşünü anlatıp onu yönlendirmek için acele etmemelidir.
Danışan kendisini dinleyen ve anlayan birisine ihtiyaç duyar çünkü diğer insanlar ona yeteri kadar eleştiride bulunmuşlardır.

3.Ahlaki değerler:
Ahlaki değerlere bağlı olmak iyi bir danışmanın(terapistin) özelliklerinden biridir çünkü danışan güven duygusuyla danışmana başvuruyor ve onun bu güven duygusunu suiistimal etmek ona büyük darbe olur.
Danışanın iyileşmesi onun danışana olan güvenine bağlıdır. Görüşmeler ilerledikçe danışanda oluşsan güven duygusunu geliştirme yeteneğine sahip olmalıdır.
Danışan değer görmek, sevilmek ve güvenmek ister. Eğer danışman bu duyguları kişide yaratma yeteneğine sahip olmayıp hatta bunların aksi yönünde davranırsa danışanda büyük hasar oluşturur.

4. Bilgi ve Bilinç :
Bir danışmanın bilgisi onun eğitim seviyesinden, yazdığı kitaplardan, literatürlerinden ve makalelerinden anlaşılır, ama bu bilgi seviyesi kabullenme duygusu karşısında çok değersizdir.
Danışmanın bilgi seviyesi ancak diğer önemli özelliklerle birlikte danışanın işine yarar.
Terapistin (danışmanın) söylediklerinin çoğunu danışan zaten başkalarında duymuştur ve empati, yargılamama, kabul edilme ve değer görme duyguları danışanı bir şeyler yapmaya motive eder.

5. Desteklemek ve Cesaret Vermek:
Terapit (danışman) danışanında terapiye devam etmek için motivasyon yaratmalıdır. Terapist (danışman) insanın doğasına o kadar inanmalı ki kişinin problemlerinin geçici olduğunu bilmeli ve onun bu zor dönemden geçip bu sorunları yenme gücüne sahip olduğuna inanmalıdır.

6. iletişim kurma yeteneği:
Terapit (danışman) ona başvuran kişiyi etkilemek için iletişim kurma yeteneğine sahip olmalıdır.
Gülümseyen bir psikologla iletişim kurmak agresif bir psikologla iletişim kurmaktan daha kolaydır.
İsyanbul veya herhangi bir yerde, iyi bir psikolog yeterli espiri yeteneğine sahiptir ve bunu gerektiği yerde terapiyi ilerletmek için kullanır.
Sonuç:
İstanbulda iyi bir psikolog bulmak için, terapi tecrübesi olan arkadaşlar ve tanıdıklarınıza sorabilirsiniz ve onlara terapistlerinin davranışı ve terapi metoduyla ilgili sorular sorabilirsiniz.

Diğer dikkate almanız gereken konu, İstanbulda bulduğunuz iyi psikoloğun uzmanlık alanının ne olduğudur (depresyon, opsesyon, iletişim sorunları, evlilik problemleri, bireysel gelişim, eğitim ve çocuk psikolojisi vs.).
Bir başka önemli konu da terapistlerin kullandıkları farklı terapi yöntemleridir. Bazı yöntemlerde danışan daha aktiftir ve terapide daha çok rol üslenir. Bazı terapi türlerindeyse terapit daha çok müdahalede bulunur ve danışanın hayati kararları hakkında fikir yürütür. Bir başka yöntemdeyse yanlış ve işe yaramaz fikirler üzerinde daha çok durulur ve yine başka bir metotta danışnın duygularına dikkat edilir.

İçinde bulunduğu zamandaki tek bir problem için çözüm arayan bir kişi için psikoanaliz uzmanı uygun değildir. Bu kişi ilk görüşmade danışman veya terapiste probleminin onun yaradımıyla bir veya iki görüşmede çözülmesini istediğini iletmelidir.

Tabi şu noktaya da değinmek gerekir ki terapist veya danışman sizin kişilik özelliklerinizi göz önünde bulundurarak sorununuzun hayatınız boyunca tekrarlandığını görebilir ve bu nedenle daha köklü sebepler aranması gerektiğini vurgulayabilir, yani duvardaki nem lekesini silmek yerine nemin kaynağını bulup yok edilmesine inanır.
İstanbulda iyi bir psikolog bulmanın en iyi yolu tanıdıklar ve arkadaşlara danışmaktır. Diğer yol da psikolojik ortamlarda çalışan kişilere sormaktır. Veya İstanbulda bir danışmanlık merkezine başvurup ilk görüşmede onların bilimsel seviye ve terapi yeteneğini ve sizinle uyumlarına dikkat etmektir.
AçıkMavi Psikoloji Ekibi

Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.