Hızlı Nörolojik Tarama Testi, Düzenlenmiş (QNST)

Hızlı Nörolojik Tarama Testi, Düzenlenmiş (QNST)

 

Amaç: Engellerin erken teşhisi için taramada kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kitle: 5 yaş ve üstü.

Puan: Normlar, kesme puanları önerir.

Süre: (20) dakika.

Yazarlar: Margaret Mutti, Harold M. Sterling ve Norma V. Spalding.

Yayın evi: Akademik Terapi Yayınları.

Tanım: Hızlı Nörolojik Tarama Testi (QNST), öğrenme güçlüğü için bir tarama testi olarak kullanılabileceği bildirilen 15 gözlenebilir görevden oluşur. Bu görevler yapısı gereği çok basittir ve ilk olarak tipik bir pediatrik nörolojik muayeneden uyarlanmıştır; Bununla birlikte, gelişimsel ölçeklerden veya nöropsikolojik testlerden de birkaç görev elde edilmiştir.

Puanlama: El yazısı becerisi, elin avuçlarına yazılan sayıları algılama yeteneği, görsel tarama, parmakla burun koordinasyonu, hızla tekrarlanan el hareketleri, tandem yürüyüş ve kol ve bacak uzatma gibi görevler için öznel puanlama gereklidir. Test, denetçinin çocuğun davranışlarına son derece dikkat etmesini ve çocuğun performansı ile ilgili öznel derecelendirmeler yapmasını gerektirir. Bu öznel derecelendirmeler daha sonra kılavuzdaki kesme puanlarıyla karşılaştırılır.

Güvenirlik: Öznel puanlama testin içinde yer alsa da kılavuzda doğrudan puanlayıcı güvenilirliği ölçütü yoktur. Dolaylı kanıtlar, bazı yanlı puanlayıcılar olduğunu göstermektedir. Örneğin, bir çalışmada, tek bir puanlayıcı tarafından test edilen 33 öğrenme bozukluğu olan çocuk için bir ay aradan sonra .81 test-tekrar test güvenirlik katsayısı rapor edilmiştir. Tek bir puanlayıcının, iki uygulama için de aynı puanlama eğiliminde olması olasıdır. İki farklı puanlayıcının olduğu bir başka çalışmada ise 1 ay aradan sonra .71'lik bir düşük güvenilirlik katsayısı bildirilmiştir. Bir puanlayıcının ilk testi ve diğer puanlayıcının da takip testini uygulamış olduğu aşikardır. Bu iki korelasyon arasındaki fark, her iki puanlayıcının yönergeleri takip etmeye çalışsa bile, bireysel puanlayıcıların puanlamada biraz farklı kriterler kullandığına işaret edebilir.

Geçerlik: Standart pediatrik nörolojik muayenenin bulgularını eşleştirmek için en iyi seçenek QNST olarak görünmektedir. % 30'unun pozitif nörolojik bulguları olan 550'den fazla denek üzerinde yapılan bir çalışmada, QNST % 98 oranında anormal derecede yüksek bulunmuştur. Hiçbir hastada normal aralıkta pozitif nörolojik muayene ve QNST yoktu. Bununla birlikte, QNST ile ilgili önemli bir problem, çok sayıda tanımlanmamış sayıda deneklerin anormal derecede yüksek QNST skorları ve nörolojik muayenede pozitif bulgu bulunmamasıdır.

Normlar: Öğrenme engelli ve farklılaşmamış nüfuslardan 2,239 kişi.

Tavsiye edilen kullanımlar: QNST'nin, öğrenme güçlüğü için yapılan bir nöropsikolojik test bataryasında sadece bir test olarak dahil edilmesi önerilmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.