Görsel-Motor Koordinasyonu Gelişim Testi (VMI)

Görsel-Motor Koordinasyonu Gelişim Testi (VMI)

 

Amaç: Çocuklarda görsel-motor entegrasyonunu değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 2-8 yaşları (kısa hali), 2-15 (uzun hali).

Puan: Geçti / Kaldı kriterleri.

Süre: (10) dakika.

Yazar: Keith E. Beery ve Norman A. Buktenica.

Yayın evi: Follett Eğitim Şirketi.

Tanım: VMI'nın uzun hali, bir test kitapçığında yer alacak 24 geometrik formdan oluşur. Bu geometrik formlar, artan zorluk derecesine göre düzenlenir ve bireyin puanı, ardışık üç başarısızlıktan önce başarılı bir şekilde kopyalanmış olan formların sayısı olarak hesaplanır. Her bir cinsiyet için ayrı bir yaş eşdeğeri normu da testteki 24 maddenin her biri için sağlanır. Eğitim değerlendirmesi, testin tasarlandığı belirtilen amaçtır, özellikle okul öncesi grubu üzerinde durulur.

Puanlama: Puanlama prosedürleri, yüksek miktarda öznellik içerir, ancak yazarlar, puanlama kriterlerinin kılavuzda yer almasını sağlama çabası içindedirler.

Güvenirlik: Uygulama ve puanlama kılavuzunda güvenilirlik raporu yapılmamıştır. Teknik raporda, çoğu küçük örneklerden ve zihinsel engelli çocukların bazı örneklerinden elde edilen bir güvenirlik katsayıları koleksiyonu sunulmaktadır. .93'ün iç tutarlılık güvenilirliği (K-R 20), banliyö okullarından 594 çocuktan oluşan standardizasyon nüfusunun bilinmeyen bir kısmı için hesaplanmıştır. Kırsal okullardan 171 çocuktan oluşan standardizasyon popülasyonunun bir başka kısmı için elde edilen iki haftalık bir süreçte test-tekrar test güvenirliği, erkek çocuklar için .83 ve kızlar için .87'dir. Bu katsayılar tüm yaş aralığından elde edildi ve yüksek olarak kabul edilmelidir.

Geçerlik: VMI puanları ile kronolojik yaş arasında bulunan .89 değerindeki korelasyon, uygulama ve puanlama kılavuzunda bildirilen tek geçerlilik kanıtıdır. Bu prosedür, sadece maddelerin gelişim sırasının bir doğrulamasını sağlar. Teknik raporda, testin geçerliliğini teğet olarak gösteren ampirik kanıtlar açıklanmaktadır, ancak dışarıdan bir kriter kullanılarak kapsamlı yordama çalışmaları yapılmamıştır. 342 deneği içeren bir çalışma, VMI'nin birinci sınıfa giden çocuklar için okuma başarısı ile korelasyon gösterdiğini belirtirken, üçüncü sınıf seviyesinde yaklaşık 60 deneği kullanan başka bir çalışmanın sonuçları, zihinsel yaşla korelasyonun birinci sınıftan yedinci sınıfa kadar .59'dan .38'e düştüğünü göstermektedir.

Normlar: Testin standardizasyonu, Illinois'den bir grup 1.039 çocuk kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Seçilen grubun yarısından fazlası (%57) banliyö okullarından, geriye kalanlar ise kentsel (%26) ve kırsal alanlardaki (%17) okullardan seçilmiştir. Tüm çocuk grupları, ortalama standartlaşma nüfusunu oluşturmak için okul yetkilileri tarafından ortalama olarak belirlenmiştir. Banliyö grubu için yaş seviyeleri oldukça iyi temsil edilmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Önerilen kullanımlar eğitimsel, klinik ve araştırma ortamlarında görsel-motor entegrasyonunun değerlendirilmesini içerir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.