Geniş Kapsamlı Başarı Testi (WRAT)

Geniş Kapsamlı Başarı Testi (WRAT)

 

Amaç: Okuduğunu anlamlandırmayı, yazım ve aritmetiksel hesaplamaları ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 5-11, 12 yaş ve üstü.

Puan: 3 puan: Yazım, Aritmetik, Okuma.

Süre: (20-30) dakika.

Yazar: Joseph F. Jastak ve Sarah Jastak.

Yayın evi: Jastak Associates, A.Ş.

Tanım: Geniş Kapsamlı Başarı Testi (WRAT), okumayı anlamlandırma, yazım ve aritmetik hesaplamayı ölçen kısa bir başarı testidir. İki seviyesi vardır; Seviye I, 5-0 ila 11-11 yaşları arası çocuklar için ve Seviye II, 12 yaş üstü yetişkinlerden 64 yaşına kadar olan çocuklar için normlaştırılmıştır.

Puanlama: 1978 baskısı için sağlanan normlar, ortalama 100 standart puan ve 15 değerindeki standart sapma ile yüzdelik puanlar ve sınıf seviyelerini içerir. Standart puanlar norm grubuna göre ölçeklendirilmiştir; sınıf seviyeleri gelişigüzel bir biçimde saptanır ve başarı düzeyine olan sadece kaba referanslar olarak yorumlanabilir. Puanlar arası karşılaştırmalar için sadece standart puanlar kullanılmalıdır.

Güvenirlik: Kılavuzda, iki yarı güvenirliklerinin Okuma için her iki düzeyde de .98, Aritmetik için .94, Yazım I için .96 ve Yazım II için .97 olduğu bildirilir. Norm çalışması sırasında, WRAT'ın her iki seviyesi de 9 ila 14 yaşları arasındaki çocuklara uygulanmıştır. Seviye I’in üst ucu ile seviye II'nin alt ucu arasında test edilen becerilerde çakışma olduğundan, bu durum her ikisinin güvenirlik oranları hakkında başka bir veri sağlamaktadır. Okuma ve Yazım için iki yarı güvenirliği, farklı yaş grupları için .88 ila .94 arasında iken Aritmetik için .79 ila .89 arasında değişmekte idi. Bu sonuçlar, WRAT'nin genel güvenilirliğinin mükemmel olduğunu göstermektedir.

Geçerlik: WRAT'a en çok benzeyen test, karşılaştırılabilir maddeleri kapsayan bir başka kısa ve bireysel olarak uygulanabilen test olan Peabody Bireysel Başarı Testi (PIAT) 'dir. Genel olarak WRAT, PIAT ile oldukça yüksek korelasyon göstermektedir. WRAT, birçok grup ve test için IQ testleri ile .40 ila .70 aralığında orta derecede bir korelasyon gösterir.

Normlar: 1978 WRAT normları yedi eyaletten 15.200 katılımcıdan oluşmuştur. Yaşa, cinsiyete ve yaklaşık olarak yeteneğe göre tabakalanan testin ulusal nitelikteki bir örneklem yapılması için hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Kılavuz, azınlıkların temsil edildiğini, ancak temsilleri hakkında hiçbir bilgi verilmediğini belirtmektedir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Kılavuzda anlatılan test için önerilen kullanımlar arasında, bir kişinin diğerine olan başarısını karşılaştırmak, öğrenme yeteneğini ya da öğrenme güçlüğünü belirlemek, iyileştirme programları hazırlamak için kodları kavramak ve eğitim programlarını planlamak için hata modellerini gayri resmi olarak değerlendirmek bulunmaktadır.

 


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.