Geniş Kapsamlı Başarı Testi - Üçüncü Basım (WRAT-3)

 

Geniş Kapsamlı Başarı Testi - Üçüncü Basım (WRAT-3)

 

Amaç: Çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 5-75 yaş arası tüm bireyler.

Puan: Okuma, yazım ve aritmetik için Mutlak, Standart ve Sınıf puanları.

Süre: 3 formun her biri için (15-30) dakika.

Yazar: Joseph Jastak / Gary Wilkenson

Yayın evi: Wide Range, A.Ş.

Tanım: WRAT'in yeniden standartlaştırılması, önceki baskıların kolaylığını ve güvenilirliğini korurken, testin kapsamını önceki ve sonraki testleri içerecek şekilde genişletmeye hizmet eder. WRAT-3, tek bir seviye formatı kullanır ve önceki versiyonların geleneksel üç alt testini sağlayan BLUE ile TAN olmak üzere iki alternatif forma sahiptir. Alternatif formlar, akademik becerilerin daha niteliksel bir değerlendirmesi için ya da tekil olarak, diğer formu daha sonraki bir tarihte test için kullanılmak üzere bırakarak birbirleriyle kombinasyon halinde kullanılabilir. Alternatif formların her birinde bulunan üç alt test vardır. Okuma alt testi harflerin tanınması, isimlendirilmesini ve sözcüklerin bağlam dışında telaffuz edilmesini içerir. Yazım alt testinde, katılımcıya kendi ismini yazması ve daha sonra harf ve kelimeleri, normalde yazıldığı gibi yazması istenir. Aritmetik ise sayı sembollerini okumak, sözlü problemleri çözmek ve yazılı hesaplamalar yapmaktan ibarettir.

Puanlama: Blue, Tan ve Kombine formlarındaki tüm test normları, ham puanlar, 100 değerindeki standart puanlar ve 15’lik bir standart sapma ile mutlak puanlar ve bir not baremi sağlamaktadır. Ham puan, test ölçütünün temel bir birimidir ve sınırlı yorumsal kullanımı vardır. Mutlak puanlar, bir Rasch analizi ile elde edilen bir aralık ölçeğidir. Bu puanlar istatistiksel çalışmalarda, ön test, yerel norm ve kesme seviyelerinde kullanım için uygundur. Standart puanlar norm üzerinde ölçeklendirilir. Aynı zamanda bir aralık ölçeği ve eşit eğimli olduğundan parametrik istatistiksel analizler için kullanılabilirler. Not baremleri, belirli bir not seviyesi için ortalama performansa göre tanımlanır. Puanlar sırasaldır ve test sonuçlarının yorumlanması için sınırlı bir kullanıma sahiptir.

Güvenirlik: WRAT-3'ün dokuz testi için medyan test katsayısı alfaları .82 ila .95 arasındadır. Bu aralık, üç Birleşik test için daha yüksektir (BLUE ve TAN ikisi için de). Okuma (.92), Yazım (.93) ve Aritmetik (.89) testlerinin alternatif form korelasyonları ayrıca ölçülerin güvenilirliğini de desteklemektedir.

Geçerlik: WRAT-R (.79-.92) ile yüksek korelasyon gösteren WRAT-3, temel akademik becerileri ölçmeyi amaçlamaktadır. WRAT, WAIS-R ile Okuma, Yazım ve Aritmetik Karma puanlar ile Tam Ölçekli WISC-R puanlar bakımından (.66, .66 ve .73) orta derecede ilişkilidir.

Normlar: Sınıflandırılmış bir ulusal örneklemi, yaklaşık 5000 kişiye WRAT-3 standardizasyonu için veri sağlamıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: WRAT-3 okuma, yazım ve aritmetik öğrenmede kullanılan temel kodları ölçmek için kullanılır. Aynı standart sapmaya sahip bir genel zekâ ölçüsü ile kullanıldığında, WRAT-3 öğrenme yeteneğini veya engelliliğini belirlemede yararlı olabilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.