Geniş Kapsamlı Başarı Testi – Düzenlenmiş (WRAT-R)

Geniş Kapsamlı Başarı Testi – Düzenlenmiş (WRAT-R)

 

Amaç: “Okuma, yazım ve aritmetik temel becerilerini öğrenmede gerekli olan prensipleri ölçmek” için tasarlanmıştır.

Kitle: 5-0 ila 11-11, 12-0 ila 75 arasındaki yaşlar.

Puan: 3 puan: Okuma, Yazım ve Aritmetik.

Süre: (15-30) dakika.

Yazarlar: Sarah Jastak, Gary S. Wilkinson ve Joseph Jastak.

Yayın evi: Jastak Associates, A.Ş

Tanım: Geniş Kapsamlı Başarı Testi - Düzenlenmiş (WRAT-R), ilk kez 1936'da yayınlanan yaygın testin altıncı baskısıdır. Daha önceki versiyonlarda olduğu gibi, WRAT-R üç alt test içermektedir: Okuma (harfleri ve kelimeleri tanıma ve isimlendirme) Yazım (Yazım sembolleri, isim ve kelimeler) ve Aritmetik (sözlü problemleri ve yazılı hesaplamaları çözme). WRAT-R'nin yazarları, testin anlama, akıl yürütme ve yargılama süreçleri yerine temel okul kurallarını ölçmek için tasarlandığını vurgulamaktadır.

Puanlama: Kılavuz, ham puanları standart puanlara dönüştürmenin bilgisini içerir.

Güvenirlik: Rasch analizi, kişi-ayırma ve madde-ayırma değerlerini sağlamış ve bunlar iç tutarlılık kanıtı olarak verilmiştir. İki yarı veya alfa katsayıları gibi geleneksel iç tutarlılık verileri belirtilmemiş ve gerekli de değildir. Test-tekrar test güvenirlik katsayıları .79 (2. Seviye Aritmetik) ila .97 (1. Seviye Yazım) arasında değişir, ancak test ve tekrar test arasındaki zaman aralığı hakkında hiçbir bilgi verilmez ve katsayılar sadece okul çağındaki birkaç yaş grubu için küçük örneklere dayanır.

Geçerlik: WRAT-R alt testleri Woodcock-Johnson başarı alt testleri ile orta derecede yüksek korelasyonlara sahiptir. Kılavuz, yapı geçerliliği için iki kanıt sunar: kişi ve madde ayırma değerleri ve yaşla birlikte artan ham puanlar. WRAT ve WRAT-R arasında çok yüksek korelasyonlar (yani .91 ila .99) olduğunu bildiren kılavuz, korelasyonların hesaplanmasında WRAT-R norm numunesi ve daha önce verilen WRAT'lerin "gelişigüzel" bir örneği kullanmıştır. Korelasyonların her iki teste de girenlerin örneğine dayanmadığı anlaşılmaktadır. Spruill ve Beck; Okuma, Yazım ve Aritmetik alt testleri için sırasıyla .98, .97 ve .71 WRAT / WRAT-R korelasyonları göstermişlerdir.

Normlar: WRAT-R'nin standardizasyonu için sınıflara ayrılmış bir ulusal örnekleme planı kullanılmıştır. 28 yaş grubunun her birine dahil 5 ile 74 yaşları arasındaki toplam 5.600 kişi veya 200 denek, öneklemi oluşturmuştur. Yaş, cinsiyet, ırk, coğrafi bölge ve metropoliten ile büyükşehir olmayan konutlar, değişkenleri içeren faktörlerdir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Kılavuzda açıklanan testin genel kullanımları arasında, bir kişinin diğeri ile başarı yönünden karşılaştırılması, öğrenme becerisinin ya da öğrenme engelinin belirlenmesi, iyileştirici programların hazırlanması için kodların kavranması ile karşılaştırılması ve öğretim programlarının planlanması için hata örüntülerinin gayri resmi olarak değerlendirilmesi yer almaktadır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.