Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (DTVP)

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (DTVP)

 

Amaç: Çocuklarda görsel algı yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 4-8 yaşları.

Puan: Algısal Bölüm.

Süre: (30-45) dakika.

Yazar: Marianne Frostig.

Yayın evi: Danışmanlık Psikologları Basın A.Ş.

Tanım: Frostig Gelişim Görsel Algı Testi (DTVP), çocuklarda görsel algısal becerilerini değerlendirmek için tasarlanmış bir testtir. 1) çocuğun genel görsel algılama yeteneği hakkındaki yordama ve 2) eğitim ihtiyacı olan farklı görsel algı zorluklarının sınırlandırılmasını içerir.

Puanlama: Beş DTVP alt testinin beş farklı görsel algı alanını ölçtüğü varsayılmaktadır: Göz Motor Koordinasyonu, Figür Zemin, Şekil Sabitliği, Mekânsal Konum ve Mekânsal İlişkiler. Alt ölçeklerin her biri için ham puanlar elde edilir ve daha sonra Yaş Eşdeğerlerine veya Algısal Yaş (PA) ve Ölçek Puanlarına (SS) dönüştürülür. Toplam test sonuçları Algısal Bölüm (PQ) ve yüzdelik oranı olarak ifade edilmiştir.

Güvenirlik: Yazarlar üç test-tekrar test güvenirlik çalışmasını rapor etmişlerdir. Toplam test (PQ) için iki ila üç hafta aralığına dayanan güvenirlik katsayıları .69 ila .98 arasındaydı. Alt testlerin (SS) test-tekrar test güvenirlik katsayıları .29 (Alt test 1) ile .80 (Alt test 3) arasında değişmiştir ve çoğu katsayılar .50- .60 aralığına düşmüştür. Toplam test için iki yarı güvenilirlik katsayıları .78 (8-9 yıl) ile .89 (5-6 yıl) arasındaydı. DTVP alt testleri için katsayılar .35 ile .96 ve en yüksek güvenilirliği (.91-.96) gösteren Figür Zemin alt testi (2) ile en düşük güvenilirliği (.35-.70) gösteren Mekânsal Konum alt testi (4) arasındadır.

Geçerlik: DTVP puanları ile öğretmenlerin sınıfa uyum sağlama oranlarına puanları, motor koordinasyonu ve zihinsel işleyiş arasındaki korelasyonlar sırasıyla .44, .50 ve .50 idi. DTVP ve Goodenough puanları arasındaki korelasyon Bir-İnsan-Çiz Testi anaokulları ile birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için .32 ile .46 arasındaydı. Diğer araştırmacılar tarafından bildirilen faktör analitik çalışmaları, her bir alt testin temsil ettiği beş bağımsız faktörden ziyade, tek bir algısal faktörün var olduğunu göstermiştir. Bu, PQ'nin görsel algının geçerli bir genel ölçüsü olduğunu, ancak DTVP'nin görsel algının belirli alanlarını farklı olarak değerlendirebilme yeteneğinin sorgulanabilir olduğunu göstermektedir.

Normlar: DTVP, 3-9 yaşları arasındaki 2,116 normal okul çocuklarına göre standartlaştırılmıştır. Örnek kısıtlı bir alandan elde dilmiş olup ağırlıklı olarak orta sınıftan (%93) oluşmakta idi. Düşük sosyoekonomik ve azınlık gruplardan gelen çocuklar, az sayıda İspanyol ve Asyalı ile birlikte zayıf bir şekilde temsil edilmiştir. Siyahi çocuklar ise temsil edilmemiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Görsel algısal beceri gelişimi için daha büyük bir değerlendirme bataryasının bir parçası olarak önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.