Edwards Kişisel Tercih Envanteri (EPPS)

Edwards Kişisel Tercih Envanteri (EPPS)

 

Amaç: Kişilik envanteri.

Kitle: Üniversite öğrencileri ve yetişkinler.

Puan: 15 puan.

Süre: (40-45) dakika.

Yazar: Allen L. Edwards.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Edwards Kişisel Tercih Programı (EPPS), bireylerin on beş normal ihtiyaç veya güdüyle derecelendirilmesini ölçen H. A. Murray teorisinden türetilmiş, zorunlu, objektif, yansımasız bir kişilik envanteridir. EPPS'de her ölçek için kullanılan dokuz ifade vardır. Her bir öğe için Sosyal İstenirlik oranı derecelendirmeleri yapılmış ve maddelerin eşleştirilmesi, yaklaşık olarak eşit sosyal istekliliğe sahip öğeleri eşleştirmeye çalışmaktadır. Tutarlılık ölçeği için on beş çift madde iki kez tekrarlanır.

Puanlama: EPPS, 15 ölçekten oluşmaktadır: başarı, saygı, düzen, exhibitionism kendini teşhir merakı, özerklik, yakınlık, engelleme, başkalarından ilgi, sevgi, şefkat bekleme, baskınlık, aşağılanma, beslenme, değişim, dayanıklılık, heteroseksüellik ve saldırganlık.

Güvenirlik: Üniversite normatif grubundaki 1.509 öğrenci için iki yarı güvenilirlik katsayıları veya iç tutarlılık katsayıları .78 medyan ile .60 ve .87 arasında değişmektedir. Yazar ayrıca bir haftalık aralarla test-tekrar test sabit katsayıları sunmaktadır. Bunlar 89 öğrencinin bir örneğine dayanmaktadır ve .73 medyan ile .55 ve .87 arasında değişmektedir. Diğer araştırmacılar, üç haftalık bir süre boyunca benzer sonuçlar bildirmişlerdir.

Geçerlik: Kılavuz, EPPS'yi Guilford Martin Kişilik Envanteri ve Taylor Dışa Vurulmuş Anksiyete Ölçeği ile karşılaştıran çalışmaları rapor etmektedir. Diğer araştırmacılar Kaliforniya Psikolojik Envanteri, Sıfat Kontrol Listesi, Tematik Algı Testi, Güçlü Mesleki İlgi Alanı Boşluğu ve MMPI'yi EPPS ile ilişkilendirmiştir. Bu çalışmalarda, bu testlerin ölçekleri ile EPPS arasında istatistiksel olarak önemli korelasyonlar vardır, ancak ilişkiler genellikle düşüktür ve araştırmacının açıklamasını zor kılar.

Normlar: 1.509 üniversitede öğrencisi.

Tavsiye edilen kullanımlar: Öncelikle öğretim değeri ve araştırma ortamları için önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.