Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (STAI)

Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (STAI)

 

Amaç: Kaygıyı incelemek için tasarlanmıştır.

Kitle: 9-16. sınıflar ve yetişkinler.

Puan: 2 puan: durum kaygısı ve sürekli kaygı.

Süre: (10-20) dakika.

Yazarlar: Charles D. Spielberger, Richard L. Gorusch ve Robert E. Lushene.

Yayın evi: Danışman Psikologlar Basını A.Ş.

Tanım: Durumluluk-Süreklilik Kaygı Envanteri (STAI) başlangıçta yetişkinlerdeki kaygı durumu için bir araştırma aracı olarak ortaya çıkmıştır. Durum ve sürekli kaygı ölçülerini ayrı şekillerde içeren bir öz değerlendirme aracıdır. Yazara göre, durum kaygısı, ‘’öznel, bilinçli olarak algılanan gerilim ve endişe duyguları ve artan otonom sinir sistemi aktivitesi ile karakterize edilen insan varlığının geçici bir duygusal durumunu veya halinin yansıtır.’’ Durum kaygısı zaman içinde dalgalanma gösterebilir ve yoğunluğunda bir değişim meydana gelebilir. Sürekli kaygı ise tam aksine, “kaygıya olan meyil konusunda nispeten istikrarlı bireysel farklılıkları ifade eder.” Ve çevredeki tehditlere karşı genel olarak kaygıyla tepki verme eğilimini belirtir.

Puanlama ve Normlar: STAI'deki puanların doğrudan bir yorumu vardır: ilgili ölçeklerdeki yüksek puanlar, daha fazla sürekli veya durum kaygısını ifade ederken düşük puanlar ise daha azı anlamına gelir. Erkek ve kadın çalışan yetişkinler için üç yaş grubunda (19-39, 40-49, 50-69), her iki yüzdelik derecesi ve standart (T) puanları mevcuttur: erkek ve kız lise/üniversite öğrencileri, erkek askeri çalışan, erkek nöropsikiyatri hastaları, erkek tıbbi hastalar ve erkek hapishane mahkumları.

Güvenirlik: STAI ölçeklerinin stabilitesi, bir saatten 104 güne kadar olan test-tekrar test aralıkları ile lise ve üniversite öğrencilerinin erkek ve kız örneklerinde değerlendirilmiştir. Güvenilirlik katsayılarının büyüklüğü, aralık uzunluğunun bir fonksiyonu olarak azalmıştır. Sürekli kaygı ölçeği için katsayılar .65 ile .86 arasında değişirken, durum kaygı ölçeği için .16 ile .62 arasındadır. Durum-kaygı ölçeğinin bu düşük düzeydeki istikrarı beklenen bir durumdur çünkü bu ölçek üzerindeki maddelere verilen cevapların, test sırasında ortaya çıkan geçici durumsal faktörlerin etkisini yansıttığı düşünülmektedir.

Geçerlik: Kılavuzda belirtilen korelasyonlar, bu ölçek ile diğer sürekli kaygı ölçütleri arasında yer almaktadır: Taylor Açık Endişe Ölçeği, IPAT Anksiyete Ölçeği ve Çoklu Etki Sıfat Kontrol Listesi. Bu korelasyonlar sırasıyla .80, .75 ve .52'dir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Araştırma ve klinik ortamlarda kaygıyı incelemek için önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.