Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES)

Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES)

 

Amaç: Disosiyatif psikopatolojisi olan hastaları tanımlamaya yardımcı olmak ve dissosiyatif deneyimleri ölçmek için bir araştırma envanteri olarak tasarlanmıştır.

Kitle: Ergenliğin sonu, yetişkinliğin başı.

Puan: Sadece toplam puan.

Süre: 10 dakika.

Yazar: Eve Bernstein Carlson, Frank W. Putnam.

Yayın evi: Eve Bernstein Carlson Psikoloji Bölümü Beloit Koleji.

Tanım: Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES), dissosiyatif psikopatolojisi olan hastaları tanımlamak ve bu deneyimlerin nicelleştirilmesi için bir araç sağlamak üzere tasarlanmış kısa bir öz bildirim anketidir. Ölçeğin 28 maddesi için içerik, dissosiyatif hastalarla yapılan kapsamlı görüşmelerden ve klinik uzmanlarla yapılan istişarelerden toplanmıştır. Ölçek, bellek, kimlik ve bilişsel bozukluklar, çevreye yabancılaşma, duyarsızlaşma, emilim ve hayali katılım gibi çeşitli disosiyatif deneyimlerden yararlanmaktadır. Orijinal DES ve DES II olmak üzere iki çeşit DES vardır. Her iki sürüm de aynı maddeleri kullanır, ancak bunların madde formatları farklıdır.

Puanlama: DES orijinal biçiminde, sayısal olarak bağlantılı 100 milimetrelik bir çizgi boyunca kullanıcıların yanıtlarını işaretlemelerini gerektiren bir görsel analog skala kullanır. Madde yanıtları %0’dan, “Bu asla size olmaz’’ %100'e kadar değişir, “Bu her zaman size olur.” DES II, 11-puanlı bir Likert ölçeği kullanır. Toplam puanlar 28 maddelik puan ortalaması alınarak elde edilir.

Güvenirlik: Altı çalışmadan elde edilen güvenilirlik bulguları kılavuzda bildirilmiştir. Bu çalışmalardan alınan test-tekrar test ve iç tutarlılık güvenilirliklerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla .85 ve .93'dür. Bu rakamlar, DES'in birçok değerlendirme bağlamında güvenilir puanlar verdiğini göstermektedir.

Geçerlik: DES ile yapılan ilk geçerlilik çalışmaları, Spearman sıra korelasyonları ile yaş ve sosyoekonomik durumu yansıtır. Madde toplam korelasyonları da bu istatistiği kullanır. Kılavuz, ölçeğin potansiyel kullanıcıları tarafından istendiği psikometrik bilgilendirici metin ve tabloların bir özetidir. Normlar, güvenilirlik, geçerlilik, yapı (faktör analizi yoluyla) ve sınıflandırma için kesme puanlarının kullanımı hakkında yararlı bilgiler içerir.

Normlar: Normlar anksiyete bozukluğu, duygusal rahatsızlık, yeme bozuklukları, şizofreni, sınırda kişilik bozukluğu, PTSD, dissosiyatif bozukluklar ve çoklu kişilik gibi alt grupları içeren klinik ve klinik dışı örnekler için sunulmuştur. Her bir tanı grubu için ölçek araçları veya medyanlar rapor edilir.

Tavsiye edilen kullanımlar: DES, temel dissosiyatif psikopatoloji için bir tarama testi olarak faydalıdır ve yararlı bir araştırma aracı olarak hizmet edecektir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.