Dil Gelişimi Testi (TOLD)

Dil Gelişimi Testi (TOLD)

 

Amaç: Çocuklarda dil gelişimini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 4-8 yaş.

Puan: Beş çeşit puan.

Süre: (50-65) dakika.

Yazar: Donald D. Hammill ve Phyllis L. Newcomer.

Yayın evi: PRO-ED.

Tanım: Yazarlar tarafından bildirilen Dil Gelişim Testi'nin (TOLD) gerekçesi şu dört amaca hizmet eder: 1) dil becerisinde akranlarının önemli derecede gerisinde olan çocukları belirlemek, 2) çocukların belirli güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, 3) özel müdahale programlarının bir sonucu olarak çocukların dil gelişimlerini belgelemek ve 4) dil davranışını içeren araştırmalarda bir ölçme aracı olarak hizmet etmek.

Puanlama: TOLD’in yedi alt testi şunlardır: Resim-Kelime Bilgisi, Sözlü Kelime Bilgisi, Dilbilgisel Anlama, Cümleyi Taklit Etme, Dilbilgisel Tamamlama, Kelimeleri Ayırt Etme ve Kelime Telaffuzu. TOLD, beş farklı puan türü sunar: ham puanlar, dil dönemleri, yüzdelikler, standart puanlar ve bileşik puanlar için bölümler.

Güvenirlik: İki çalışma, katsayıların .61 ile .72 arasında değiştiği Resim-Kelime bölümü dışındaki iki yarı katsayılarının tüm alt testler için .80'den büyük olduğunu bildirmektedir. Benzer şekilde, beş ve sekiz yaşındaki gruplarda iki alt test için, Sözlü Kelime Bilgisi ve Dilbilgisel Anlamada düşük katsayılar elde edilmiştir. Test-tekrar test güvenirlik: TOLD için 21 çocuk beş günlük bir süre boyunca iki kez test edildi. Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, tüm ölçümleri .80 seviyesinin üzerinde olan katsayılar için ham puanlar üzerinden hesaplanmıştır.

Geçerlik: Ölçüt ile ilgili geçerlilik için, yazarlar TOLD testini mevcut ölçütlerle karşılaştırmışlardır. TOLD ve diğer bazı ölçütler arasında ortaya çıkan korelasyon katsayıları oldukça düşüktü. Örneğin, Dilbilgisel Anlayış alt testinde, Northwestern Syntax Tarama Testi’nin Resepsiyon alt testine kıyasla, dört yaşındaki bir düzeyde .13 ve sekiz yaşındaki bir seviyedeki .47 korelasyon katsayısı bulunmuştur.

Normlar: TOLD, en küçük yaş düzeyinde 198 deneğin olduğu 1.836 çocukta standardize edilmiştir. Katılımcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm bölgelerinden seçilmiştir ve cinsiyet farklılıkları, ikamet, ırk, coğrafi alan, ebeveynlerin mesleği açısından kontrole tabii tutulmuştur.

Tavsiye edilen kullanımlar: Önerilen kullanımlar klinik, eğitimsel ve araştırma ortamlarında dil değerlendirmesi içerir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.