Dil Gelişimi Testi, İkinci Baskı (TOLD)

Dil Gelişimi Testi, İkinci Baskı (TOLD)

 

Amaç: Çocuklarda dil gelişimini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 4-12 yaş.

Puan: Beş çeşit puan.

Süre: (50-65) dakika.

Yazar: Donald D. Hammill ve Phyllis L. Newcomer.

Yayın evi: PRO-ED.

Tanım: Yazarlar tarafından bildirilen Dil Gelişim Testi'nin (TOLD) gerekçesi şu dört amaca hizmet eder: 1) dil becerisinde akranlarının önemli derecede gerisinde olan çocukları belirlemek, 2) çocukların belirli güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, 3) özel müdahale programlarının bir sonucu olarak çocukların dil gelişimlerini belgelemek ve 4) dil davranışını içeren araştırmalarda bir ölçme aracı olarak hizmet etmek.

Puanlama: Test iki basım halinde mevcuttur: Birincil (TOLD-P) ve Orta (TOLD-I). TOLD-P’nin yedi alt testi şunlardır: Resim-Kelime Bilgisi, Sözlü Kelime Bilgisi, Dilbilgisel Anlama, Cümleyi Taklit Etme, Dilbilgisel Tamamlama, Kelime Ayırt Etme ve Kelime Telaffuzu. TOLD-I'nin beş alt testi şunlardır: Cümle Kombinasyonu, Özellikleri, Kelime Sıralama, Geneller ve Dilbilgisel Anlama. Hem TOLD-P hem de TOLD-I, beş farklı puan türü sunar: ham puanlar, dil dönemleri, yüzdelikler, standart puanlar ve bileşik puanlar için bölümler.

Güvenirlik: TOLD-P'deki iki çalışma, katsayıların .61 ile .72 arasında değiştiği Resim-Kelime bölümü dışındaki iki yarı katsayılarının tüm alt testler için .80'den büyük olduğunu bildirmektedir. Benzer şekilde, beş ve sekiz yaşındaki gruplarda iki alt test için, Sözlü Kelime Bilgisi ve Dilbilgisel Anlamada düşük katsayılar elde edilmiştir. TOLD-I için iç tutarlılık katsayıları .80'den büyüktü. Test-tekrar test güvenirliği: TOLD-P için 21 çocuk beş günlük bir süre boyunca iki kez test edilirken TOLD-I'de 30 çocuk bir hafta sonra test edilmiştir. Her iki durumda da Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, tüm ölçümleri .80 seviyesinin üzerinde olan katsayılar için ham puanlar üzerinden hesaplanmıştır.

Geçerlik: Ölçüt ile ilgili geçerlilik için, yazarlar iki TOLD testini mevcut ölçütlerle karşılaştırmışlardır. TOLD-I ve Ergen Dili Testi arasında ortaya çıkan korelasyon katsayıları yeterliydi. TOLD-P için katsayıların birçoğu oldukça düşüktü. Örneğin, Dilbilgisel Anlama alt testinde, Northwestern Syntax Tarama Testi’nin Resepsiyon alt testine kıyasla, dört yaşındaki bir düzeyde .13 ve sekiz yaşındaki bir seviyedeki .47 korelasyon katsayısı bulunmuştur.

Normlar: TOLD-P, 1983 çocuğun en küçük yaş düzeyinde 198 deneğin temsil edildiği 1,836 çocukta standardize edilmiştir, oysa TOLD-I, her yaş grubu başına düşen en az 166 sayıda 871 çocukta standart hale getirilmiştir. Katılımcılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm bölgelerinden seçilmiştir ve cinsiyet farklılıkları, ikamet, ırk, coğrafi alan, ebeveynlerin mesleği açısından kontrol edilmiştir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Önerilen kullanımlar klinik, eğitimsel ve araştırma ortamlarında dil değerlendirmesi içerir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.