Diferansiyel Yetenek Ölçekleri (DAS)

Diferansiyel Yetenek Ölçekleri (DAS)

 

Amaç: Çocukların bilişsel yeteneklerini ve başarılarını değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 2 ile 17 yaşları ve 6 ile 11 aylarına kadar olan çocuklar.

Puan: Genel Kavramsal Yetenek, küme puanları ve temel alt test puanları.

Süre: Okul öncesi düzey için (25-65) dakika, Okul Çağı Seviyesi için Bilişsel Bataryada (40-65) dakika, Okul Başarı testleri için (15-25) dakika.

Yazar: Colin D. Elliott.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Diferansiyel Yetenek Ölçekleri, sınıflandırma ve teşhis amacıyla çocuklar için bilişsel ve başarı düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bireysel olarak uygulanan bir test bataryasıdır. Farklı doğası, bir çocuğun güçlü ve zayıf yanlarını izlemeyi mümkün kılar. Bu envanter, diğer benzer bataryalarda bulunandan daha geniş bir ölçüm imkânı yelpazesi sunmayı amaçlamaktadır. DAS'ın görev ve puanlarının, birbirinden farklı teorik görüşlere yer vermek için çok çeşitli teorileri yansıttığı söylenir. 17 bilişsel ve 3’ü de başarı alt testlerinden oluşan ve ayrıca bilişsel yetenek puanı ve başarı puanlarının toplamını veren 20 alt testten oluşmaktadır. Bilişsel beceriler ile bilişsel yetenek ve başarı arasındaki farklar araştırılabilir. Seviye dışı testte yüksek veya düşük yetenek bekleniyorsa daha zor veya kolay madde grupları uygulanabilir.

Puanlama: Skorlar, üç alt düzeyde elde edilir; Genel Kavramsal Yetenek (GCA), bireysel alt testlerin sağladığı bir temel ile küme puanlarını oluşturmakta idi. GCA skoru, psikometrik g tanımına dayanır, çünkü bireyin, kavramsallaştırmayı ve bilginin (kavramsal ve akıl yürütme becerisi) dönüşümünü içeren karmaşık zihinsel süreçleri gerçekleştirmesi için kümelenme puanları sözel, mekânsal ve sözel olmayan akıl yürütme yeteneklerini belirlerken, alt test ise belirli yetenekleri veya süreçleri temsil eder. Sözel Yetenek, Sözel Olmayan Akıl Yürütme ve Mekansal Yetenek için özel yetenek puanları yüzdelik ve standart puan olarak rapor edilir. Tanısal alt testte algısal ve bellek becerileri gibi ölçütler yaşa göre hem yüzdelik hem de T skorları olarak bildirilmiştir.

Güvenirlik: Güvenilirlik katsayısı (çoğu durumda IRT) her yaştaki GCA için yüksek değerlere sahip olup en alt okul öncesi seviyesi için ortalama .90 değerinde ve en üst okul seviyesi için .94 idi. Okul Çağı seviyesi için ise .95 değerindeydi. Test-tekrar test güvenirlik skorları .79'tan .94'e kadar değişkenlik gösterirken GCA ve küme skorları için oldukça istikrarlı idi. Yüksek iç güvenilirliğe sahip testlerin de yüksek test-tekrar test güvenilirliğine sahip olduğu bulunmuştur.

Geçerlik: Alt testlerin ve bileşimlerin yaş aralıkları ile korelasyonu, GCA için 100.3 ve 99.7 ve SNV için 2:6–3:5 yaşları için 99,6 ve 3:6-5:11 yaşları için 99,8 idi. DAS ve WPPSI-R arasında karma skorlar açısından 4 ve 5 yaşındakiler için yüksek korelasyonlar vardı. DAS ve SB-IV kompozitlerinin sözel bileşimleri arasındaki korelasyonlar, 4 ve 5 yaşındakiler için .74 ile .77 arasında makul derecede yüksekti. McCarthy Çocuk Yeteneği Ölçeği (MSCA) Sözel, Algısal-Performans ya da Niteliksel ölçeklerle en yüksek korelasyonları göstermiştir. Okul çağındaki tüm DAS kompozitleri, WISC-R Tam Ölçek IQ testinde yüksek korelasyon göstermiş ve DAS Sözel yetenek kümesi, 8 ila 10 yaşındakiler için ve 14 ila 15 yaşındakiler için WISC-R Sözlü IQ çok yüksek korelasyon göstermiştir. DAS ve SB-IV'ün 9 ila 10 yaşındaki sözel kompozitleri de oldukça yüksek korelasyon göstermiştir.

Normlar: Normatif örneklemde ABD nüfusunun ırk / etnik köken, cinsiyet, topluluk boyutu ve ebeveyn eğitimi açısından temsili olan 3,475 çocuk ve genç yer almıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: Yazara göre, DAS'ın GCA'sı akademik başarının mükemmel bir göstergesidir. Bu envanter, okulda ve klinik ortamlarda ve ayrıca araştırmalarda geniş bir yaş grubundaki çocuklara yönelik çok çeşitli referans sorularını ele alabilmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.