Demans Derecelendirme Ölçeği (DRS-2)

Demans Derecelendirme Ölçeği (DRS-2)

 

Amaç: Bilişsel bozukluğu olan yetişkinlerde ruhsal durumu ölçmek ve izlemek için tasarlanmıştır.

Kitle: 56 ile 105 yaşları arasındakiler.

Puan: Dikkat, Başlama-Sürdürme, Anlam verme, Kavramsallaştırma, Bellek.

Süre: 15 – 30 dakika.

Yazar: L Steven Mattis, Paul, J. Jurica ve Christopher L. Leitten.

Yayın evi: Psikolojik Değerlendirme Kaynakları.

Tanım: Demans Derecelendirme Ölçeği (DRS-2), beyin işlev bozukluğu olan bireyler için bilişsel işlev düzeyini değerlendirmek üzere tasarlanmış, 36-görev ve 32-uyarıcıdan oluşan bir envanterdir. DRS-2, işleyişin alt uçlarında ve farklı açıklık düzeylerinde duyarlıdır. Ancak envanter, engelli bireylerin, ölçek geçerlilik güvenirlik çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan tasarımın taban etkilerini en aza indirgemek için genellikle ortalama veya daha yüksek bir zekâ aralığında işleyişini ayırt etmez. DRS-2, profesyonel bir kılavuz, puanlama kitapçıkları ve 32-uyaran kartlarından oluşur. (DRS-2), nörolojik engelli popülasyonlarda standardize edilmiş ve bilişsel anlamda nitelikli işlevsel değerlendirme sağlamak için tasarlanan orijinal DRS'nin geliştirilmiş bir versiyonudur. Başlangıçtaki madde havuzu, kapsamlı ve kısa uygulama için gözden geçirilmiş, ancak, şiddetli bir şekilde zarar gören bireylerin bile değerlendirilebilmesi için düşük bir tabana izin verilmiştir. DRS-2, orijinal DSR'den daha geniş bir yaş aralığına sahiptir ve yaşa göre düzeltilmiş, ölçeklendirilmiş yüzdelik dereceler, bilişsel durumdaki değişime daha duyarlıdır. Görev ve uyaran kartı orijinal versiyondan çıkarılıp değiştirilmemiştir. Deneyimli bir nöropsikolog-klinik psikoloğun elinde, bu mükemmel bir araçtır, ancak her bir bireysel test kullanıcısının yeterliliğine ve becerisine büyük ölçüde bağımlıdır.

Puanlama: DRS-2, bilişsel işlevselliği beş alt ölçekte değerlendirir: Dikkat (ATT, 8 madde); Başlama-Sürdürme (I-P, 11 ürün); Anlamlandırma (CONST, 6 ürün); Kavramsallaştırma (KAVRAM, 6 öğe); ve Bellek (MEM, 5 ürün).

Güvenirlik: DRS-2'nin güvenilirlik ve geçerlilik özellikleri mükemmeldir. DRS-2 önceden belirlenmiş güvenilirlik ve geçerlilik puanlarını kullanır. Test-tekrar test güvenirlik katsayısı .61'den .94'e kadar olan alt ölçek korelasyon katsayıları .97 olarak bulunmuştur. DRS, Alzheimer’ın bir türü olan ve bunama tanısı konan 30 hastadan oluşan bir gruba, uygulamalar arasında 1 hafta arayla iki kez uygulanmıştır. İki yarı güvenilirlik katsayısı .90 olup, organik beyin sendromu veya yaşlılık bunaması tanısı konan 65 ila 94 yaşları arasında 25 hastadan oluşan bir örneklem kullanılmıştır. Bir t testi, iki yarıdaki skorlar arasında önemli bir fark olmadığını göstermiştir. Alfa katsayıları, birleştirilmiş demans numunesi kullanılarak dört DRS alt ölçeği için hesaplanmıştır. Alfa katsayıları Dikkat (.95), Başlama-Sürdürme (.87), Kavramsallaştırma (.95) ve Bellek (.75) ten oluşmaktadır. Beş faktör bulunmuş ancak, ilk maddelerde pozitif puan alan hastalara, alt testteki geri kalan maddeler için tekrar bir şans verildiğinde, yapay bağlanma ile sonuçlanan bir puanlama karmaşası vardır.

Geçerlik: DRS-2, anlamlı bir korelasyon (r = .82) gösteren Mini-Mental Durum Muayenesi (MMSE) ile karşılaştırılan DRS-2 ciddi derecedeki bunama hastalarında MMSE'den daha fazla duyarlılık göstermiştir. Ek olarak, Wechsler Yetişkin Zekâ Ölçeği, WAIS tam ölçeği ile DRS-2 toplam skoru arasında .75 korelasyonu olduğunu göstermiştir.

Normlar: DRS-2'nin normatif verileri, 56 ile 105 (199 erkek ve 424 kadın) yaş grubundaki toplulukta yaşayan 623 sağlıklı yetişkinden alınan Mayo Eski Amerikan Normatif Çalışması (MOANS) tarafından sağlanmaktadır. Normatif veri tabanı, ağırlıklı olarak ortalama eğitim düzeyinden yüksek olan Kafkasyalı yetişkinlerden oluştuğu için ABD nüfusunu temsil etmemektedir.

Tavsiye edilen kullanımlar: DRS-2, Alzheimer’ın bir türü olan vasküler bunama, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, zihin geriliği ile yaşa bağlı bunama ve Down sendromuyla ilgili değerlendirmelerde çok yararlıdır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.