Çocukluk Çağı Travma Anketi (CTQ)

Çocukluk Çağı Travma Anketi (CTQ)

 

Amaç: İstismar ve ihmal olaylarının tarihini anlamak için bir öz rapor envanteri olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 12 yaş ve üstü.

Puan: Duygu Sömürüsü, Fiziksel Şiddet, Cinsel İstismar, Duygusal ve Fiziksel İhmal ve Azaltma - İstismarın Reddi.

Süre: 5 dakika.

Yazar: David P. Bernstein, Laura Fink

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Çocukluk Çağı Travma Anketi, çocukluk ve ergenlik dönemlerine yönelik istismarı ve ihmali ölçmeyi amaçlar. 28 maddeden oluşan bu geriye dönük öz bildirim envanterinin kullanımı oldukça kolaydır. CTQ, bireysel uygulanabildiği gibi bir grup içinde de uygulanabilir. Bu ankete tabi tutulan kişiler, Asla Doğrudan Sıklıkla Doğruya kadar değişen 5'li Likert ölçeğinde 28 basit soruya yanıt vermektedir. Anketin altında yatan merkezi yapılar duygusal, fiziksel ihmal ve istismar ile cinsel istismardır. Çocukluk döneminde ortaya çıkabilecek, bir ebeveynin ölümü veya büyük bir hastalığa yakalanmak gibi diğer travmatik olaylar değerlendirilmez. Maddeler altıncı sınıf okuma düzeyinde yazılmakta ve okuma seviyesi ile zihinsel işlevsellik ölçeği uygulamadan önce değerlendirilmelidir.

Puanlama: CTQ toplam beş tane alt ölçek içerir; bunların üçü istismarı (Duygusal, Fiziksel ve Cinsel) ve diğer ikisi ihmali (Duygusal ve Fiziksel) değerlendirir. Her bir alt bölümün beş maddesi vardır ve özellikle çocuklara yönelik istismar durumlarını en aza indirmek ve katılımcılar tarafından aşırı tepki yanlılığını kontrol etmek için üç maddelik bir Minimizasyon-Reddetme alt ölçeği vardır. 5-puanlık oluşum skalası sıklığı kullanılır: (1) asla doğru, (2) nadiren doğru, (3) bazen doğru, (4) sıklıkla doğru ve (5) çok sıklıkla doğrudur. Her alt ölçek puanı, 5 (istismar veya ihmalkarlık yok) ile 25 (istismar ve ihmal ile ilgili yaşanan aşırılıklar) arasında değişmektedir.

Güvenirlik: Genel tutarlılık katsayıları, rapor edilen uygun modellerin bulunduğu tüm alt örneklemler için sunulmaktadır. En büyük üç örnek, Cinsel İstismar (0,93 ila 0,95 alfa) ve Duygusal İhmal (.88 ila .92 arası alfa) en güvenilir olanlardır. Duygusal İstismar (.84 ila .89 alfa) ve Fiziksel İstismar (.81 ila .86 alfa) kabul edilebilir güvenilirlik oranlarına sahiptir. Fiziksel İhmal'in iç tutarlılığı (.63 ila .78 arasında alfa) düşüktür. Test tekrar test güvenirlikleri ortalama 3.6 aylık bir süre zarfında test edilmiş, sabit katsayıları .80 civarındadır ve bu da zaman içindeki tepkilerin tutarlılığını göstermektedir.

Geçerlik: Erişkin madde bağımlıları, ergen psikiyatri hastaları ve HMO üyelerinden oluşan bir alt örnek için beş faktörlü CTQ alt ölçeği modelinin uyumluluğunu test eden doğrulayıcı faktör analizlerinin sonuçları, gruplar arasında aynı yapıları ölçtükleri düşünülen üç örnek boyunca yapısal değişmezlik olduğunu göstermektedir. CTQ puanları ile klinisyenler tarafından yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen puanlar ile terapistlerin derecelendirmeleri arasında iyi korelasyonlar vardır. CTQ skorlarının Cinsel İstismar ve Fiziksel İstismar puanlarıyla uyuşması özellikle dikkat çekicidir (tipik olarak .50 ila .75 arasında korelasyon).

Normlar: Normlar altı örneklemden türetilmiştir. Sadece üçü 300'den fazla deneğe sahiptir: (a) çoğunluğu Siyahi olan 378 yataklı tedavi gören erkek madde bağımlıları; (b) 398 ergenlik çağındaki psikiyatri hastası ve (c) Tamamı bayanlardan oluşan çoğunlukla Beyaz olan 1.225 HMO üyesi. Bu üç alt örnek CTQ norm grubundaki 2,201 bireyden oluşmaktadır. İlk iki örnek New York psikiyatrik tesislerinden ve son örnek ise Kuzeybatı Pasifik bölgesindendir. Temsili olmayan örneklerin kullanılmasına rağmen, yazarlar bu alt örneklerin her biri için “normlar” sunmaktadır. Yetişkin madde kullanıcı normları, sadece 58 kadın katılımcıdan elde edilen yüzdelik derecelerini göstermektedir. Ergenlik çağındaki psikiyatri hastaları için de yüzdelik dereceleri sadece 171 erkek ve 227 kadından sağlanmıştır. Bu yüksek riskli örneklerde bile skorların dağılımı oldukça çarpıktır. CTQ normları da (1) Hiç veya Minimal, (2) Düşük ila Orta, (3) Orta ila Şiddetli ve (4) Şiddetliden Aşırıya doğru şiddet kategorilerini oluşturmak için kullanılmıştır. Bu sınıflandırmaların ABD'deki bölgesel gruplara nasıl uygulandığı tamamen bilinmemektedir, ancak bu kategoriler aşırı dikkatle kullanılmalıdır.

Tavsiye edilen kullanımlar: CTQ'nun belirtilen kullanımları (a) istismara karşı tedavi planlaması için, (b) klinik değerlendirmelerin bir parçası olarak çocukluk çağı istismarının açıklanıp kamuoyuna duyurulmasına teşvik etmek ve (c) çocuk istismarı ile ilgili epidemiyolojik ve ıslah çalışmalarında kullanım içindir. Çocukluk çağı istismar ve ihmal geçmişi olan bireyleri tanımlamak için bir tarama aracı olarak, bu cihaz yararlı olabilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.