Çocukların Dışa Vurulmuş Anksiyete Ölçeği-Düzenlenmiş (RCMAS)

Çocukların Dışa Vurulmuş Anksiyete Ölçeği-Düzenlenmiş (RCMAS)

 

Amaç: Çocuklar ve gençlerdeki kaygı düzeyini ve doğasını değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 6-19 yaşları arası.

Puan: Fizyolojik Anksiyete, Endişe-Aşırı Duyarlılık, Sosyal kaygılar, Toplam Anksiyete, Yalan.

Süre: 10-15 dakika.

Yazar: Cecil R. Reynolds ve Bent O. Richmond

Yayın evi: Westrern Psikoloji Hizmetleri.

Tanım: Çocukların Dışa Vurulmuş Anksiyete Ölçeği (RCMAS), 6-9 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin kaygı düzeylerini ölçmek için tasarlanmış bir envanterdir. 9 yaşından büyük çocuklar için, grup halinde uygulanabilir. Her biri evet ya da hayır cevabı gerektiren 37 madde vardır ve denetmen, birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için, çocuklara bu maddeleri okumalıdır. RCMAS, Çocukların Dışa Vurulmuş Anksiyete Ölçeği’nin (CMAS) orijinal versiyonu ile ilgili eleştirileri üzerine 1978 yılında geliştirilmiştir. Ölçeğin gözden geçirilmesi için hedefler, (a) gruba uygulanışı uygun olan çocuk kaygısının nesnel bir ölçütünü oluşturmak; (b) doğru ve geçerli değerlendirme için uygulama zamanını gerekli asgari düzeyde tutmak; (c) maddelerin okuma düzeyini ilkokul öğrencileri için uygun hale getirmek ve okul yılları boyunca kullanılmasına izin vermek; (d) kaygı üzerine yeni alanları kapsamak ve kaygının tek boyutlu mu yoksa çok boyutlu olarak mı en iyi şekilde ele alınacağını belirlemek; (e) farklı çocuk grupları için normları ve bilgileri arttırmak; ve (f) tüm öğelerin iyi test maddeleri olduğundan emin olmak.

Puanlama: Toplam Kaygı puanı, Yalan Ölçeğini oluşturan 9 maddeden oluşan 28 maddeye dayanmaktadır. Toplam Kaygı puanı ve Kaygı alt ölçeği puanları, kaygı maddelerine verilen “evet” yanıtlarının sayısı ile belirlenir. Yalan Puanı, yalan alt ölçeklerine verilen “evet” yanıtları ile belirlenir ve çocuğun geçerli bir girişimde bulunup bulunmadığını belirlemek için kullanılır. Üç kaygı alt ölçeği ihtiyatlı olarak yorumlanmalı ve sınırlı güvenilirlik düzeylerine bağlı olarak sadece hipotez oluşturmada bir yardımcı olarak kullanılmalıdır. Toplam Kaygı Puanı bir T puanı olarak ifade edilir (M = 50, sd = 10) ve alt ölçekler ölçek puanları olarak ifade edilir (M = 10, standart sapma = 3). RCMAS puanlarının her biri için yüzdelik derecesi verilmiştir. Normlar, 1 yıllık aralıklarla ve siyahiler ya da beyazlar için her etnik cinsiyet kombinasyonu için sağlanır. Yalan Ölçeği, aracın olumlu bir özelliğidir ve yanıtları, sosyal arzuları veya cevapları kabul etmek için tasarlanmıştır.

Güvenirlik: Beyaz ve siyahi erkekler ile bayanların her biri için 12 yaş seviyesindeki iç tutarlılık güvenilirlik tahminleri .42 (Yaş 6, siyahi bayanlar) - .87 (12 ve 15 yaşlarındaki siyahi erkekler) arasında değişmektedir. .79 ile .85 (medyan = .82) arasında değişmekte olan güvenilirlik tahminleri, 12 yaş seviyelerinde çökmüştür. Yaş, ırk ve cinsiyete göre bildirilen 48 katsayı alfadan 17'si, .80'in altına düşmektedir, fakat genel olarak Toplam Anksiyete skoru, güvenilir yorumlara çoğu yaştan daha iyi olanak sağlayacak kadar güvenilirdir. Bununla birlikte, 6, 8, 10 ve 11 yaşlarındaki siyahi bayanlarda belirtilen güvenilirlik katsayıları, aynı yaştaki beyaz kadınlara göre oldukça daha düşüktür ve yazarlar RCMAS'ı 12 yaşın altındaki siyahi bayanlarda kullanırken özel dikkat gösterilmesi gerektiğini ileri sürerler.

Üç anksiyete alt ölçeği ve Yalan Ölçeğinin her biri için katsayı alfaları da bildirilmiştir. Bu alfaların çoğu .80’in altına düşerken bazıları ise zayıf bir alan örneklemesi göstererek bunun çok daha altındadır (.15). Bireysel kaygı alt ölçekleri, standardizasyon örneklemindeki çoğu kişi için yorumları hak etmeyecek kadar çok güvenilmezdir. Kılavuzda bildirilen bir çalışmada Toplam Anksiyete puanı için .68'lik bir kararlılık katsayısı ve 9 ay arayla test edilen 534 çocuk için Yalan Ölçeği puanı .58 bulunmuştur. Güvenirlik tahminleri, test arasındaki süre daha kısa olduğunda önemli ölçüde artar. Kılavuzda bildirilen tüm güvenirlik tahminleri, 7. sınıfın altındaki çocuklar içindir. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik güvenirlik verileri rapor edilmemiştir.

Geçerlik: Kılavuz, RCMAS Toplam Anksiyete puanı ile sürekli kaygı (r = .67) arasında, düşük test-tekrar test sabit katsayıları tarafından ortaya çıkan sorulara rağmen Toplam Kaygı ile durum kaygısında (r = .10) olandan daha yüksek korelasyonlar bildirmiştir. Bunun dışında, geçerlilik verileri seyrektir ve faktörler teorik olarak bağlantısız görünmektedir. Deneysel olarak, RCMAS faktörleri arasındaki korelasyon bağlantılı faktörler ile dolaylı bir çözüm önererek .49 ila .85 (medyan = .67) arasında değişir. Ancak, aracın faktör analizi hatalı görünmektedir. Test kullanıcıları, RCMAS'ın altında yatan boyutlara inanabilmeleri için standardizasyon verileri yeniden gözden geçirilmelidir.

Normlar: RCMAS, 6 ve 19 yaşları arasındaki 4.972 çocukta standardize edilmiştir. Standardizasyon örnekleminde 2.208 beyaz erkek (%44), 2.176 beyaz bayan (%44), 289 siyahi erkek (%5,8) ve 299 siyahi bayan (%6) vardı. Örnek, 13 eyaletteki çocuklardan ve ABD'nin tüm önemli coğrafi bölgelerindeki 80'den fazla okul bölgesinden elde edilmiştir. Örneklem, ABD nüfusunun temsili niteliğindedir ve yazarlar, “bu kılavuz, verileri bir nüfus sayımı verisi ile karşılaştıran bir veri sunmasa bile okul çocuklarının mükemmel bir profilinin elde edildiğine inanmaktadırlar.” Örneklemde yaklaşık 600 çocuk engelli olarak sınıflandırılmıştır (yani, eğitilebilir zihinsel engelli, öğrenme engelli veya üstün yetenekli). Bununla birlikte, kullanıcılar, RCMAS'ın standartlaştırılmış ve temsili bir örneğe sahip olduğundan makul ölçüde emin olabilirler.

Tavsiye edilen kullanımlar: Ölçeğin gelecekteki çalışmalarında, özellikle de üstlenilen faktör analizi, çocuk ve ergenlerde daha iyi kaygı önlemlerinden biri haline gelebilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.