Çocuklar İçin Wechsler Zekâ Ölçeği - Üçüncü Basım (WISC-III)

Çocuklar İçin Wechsler Zekâ Ölçeği - Üçüncü Basım (WISC-III)

 

Amaç: “Bir çocuğun zihinsel yeteneğinin ölçüsü” olarak tasarlanmıştır.

Kitle: 6-0 ila 16-11 yaşları.

Puan: Sözel, Performans ve ilgili alt ölçek puanları ile Tam Ölçekli IQ.

Süre: (50-75) dakika.

Yazar: David Wechsler.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: WISC-III, Çocuklar için Wechsler Zekâ Ölçeğinin üçüncü kuşağıdır. Onun öncülü olan WISC-R, tarihteki en popüler ve geniş çapta araştırılmış çocuk zekâ testidir.

Puanlama: WISC-III, Sözel Ölçek ve Performans Ölçeği olmak üzere iki ölçeğe ayrılmış 13 ayrı alt testten oluşan bir koleksiyondur. Altı Sözel Ölçek testi dil temelli öğeleri kullanırken, yedi Performans Ölçeği, dille daha az ilgili olan görsel-motor öğeleri kullanmaktadır. Her ölçekteki alt testin beşi, ölçeğe özgü IQ üretir ve 10 alt test puanı bir Tam Ölçek IQ üretir.

Güvenirlik: Alt test güvenirlikleri (Simge Seçimi ve Kodlama'nın süratli alt testleri hariç hepsi için iç tutarlılıklar olarak ifade edilir) orta dereceden mükemmele doğru bir yol izlemektedir (.61 ila .92). IQ ve İndekslerin tutarlılığı mükemmel değerlerde olup oldukça iyidir (.80 ila .97). Üç yaş grubuna ayrılan 353 çocuğa dayanan alt testlerin tutarlılık katsayıları yeterlidir (.56'dan .89'a). IQ ile İndeks tutarlılıkları genellikle iyi düzeydedir (.74 ila .95; sadece bir katsayı .80’nin altındadır). Seçilen Sözel Ölçek alt testi için puanlayıcılar arası güvenilirlik mükemmeldir (tümü .92'den büyüktür).

Geçerlik: Kılavuz, WISC-III ölçümleri ile WPPSI-R, WISC-R, WAIS-R, Otis-Lennon Okul Yetenek Testi ve Diferansiyel Yetenek Ölçekleri arasındaki karşılaştırılabilir ölçümler arasında güçlü korelasyonlar olduğunu bildirmektedir (WISC-III IQ ve karşılaştırılabilir kompozitler arasındaki güvenirlik .59 ila .92 arasındadır). Ayrıca, bağımsız çalışmalar WISC-III IQ/İndeksler ile diğer bataryalardan elde edilen karşılaştırılabilir metrikler arasındaki korelasyonları da kabul edilebilir sınırlar içinde rapor etmektedir. WISC-III kılavuzu, başarı ile sonuçlanan uygun korelasyonlar olduğunu raporlar ve test yayınından beri yayınlanmış çalışmalar, normal, yönlendirilecek olan, öğrenme engelli, ciddi şekilde duygusal bozukluğu olan, dil / konuşma bozukluğu olan ve işitme engelli / sağır kesimi temsil eden çocuklarda uygun IQ-başarı korelasyonlarını rapor etmektedir. WISC-III erkekler, kadınlar, beyazlar, siyahiler ve Hispanikler ile kullanıldığında küçük bir önyargı oluşturmaktadır.

Normlar: Normatif örnek büyük (N = 2,200) olmakal beraber 1988 Birleşik Nüfus Sayımı verilerinin temsili niteliğindedir.

Tavsiye edilen kullanımlar: WISC-III'ün çocukların zekasını değerlendirme amacıyla pratisyenler ve klinik araştırmacılar için uygun bir araç olduğu ileri sürülmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.