Çocuklar için Kaufman Değerlendirme Bataryası (K-ABC)

Çocuklar için Kaufman Değerlendirme Bataryası (K-ABC)

 

Amaç: Çocuklardaki bilişsel gelişimi değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 2.5-12.5 yaşları arasındaki çocuklar.

Puan: 16 alt test.

Süre: (40-85) dakika.

Yazar(lar): Alan Kaufman ve Nadeen Kaufman.

Yayın evi: Amerikan Rehberlik Servisi.

Tanım: Çocuklar için Kaufman Değerlendirme Bataryası (K-ABC) bilişsel gelişimi değerlendirmek için tasarlanmış bir klinik araçtır. Yapısı hem psikolojik teoride hem de istatistiksel metodolojideki birkaç yeni gelişmeyi içermektedir. K-ABC ayrıca engelli gruplarla kullanım, öğrenme güçlüğü problemlerine uygulama ile kültürel ve dilsel azınlıklara uygunluk gibi ortaya çıkan bazı test ihtiyaçlarına özel önem vermektedir. Ancak yazarlar, bu özel ihtiyaçları karşılamadaki başarının, zaman içindeki pratik kullanım açısından değerlendirilmesi gerektiğine kesinlikle dikkat çekmektelerdir. Ayrıca K-ABC'nin “tam test bataryası” olarak görülmemesi gerektiğini de belirterek, Stanford-Binet, Wechsler ölçekleri, McCarthy ölçekleri veya nöropsikolojik testlere benzer diğer tüm testler gibi bireysel ihtiyaçları karşılamak için başka araçlar tarafından desteklenmeli ve güçlendirilmelidir.

Puanlama: 16 alt test, ayrı küresel puanlar veren bir zihinsel işlem kümesi ve başarı seti olarak gruplandırılmıştır. Zihinsel işlem kümesi, daha sonra, her biri için ayrı ayrı küresel puanlarla, öncelikli olarak sıralı bilgi işleme gerektiren ve eşzamanlı işlem gerektirenler olarak gruplandırılır.

Güvenirlik ve Geçerlik: Bir yaş grubundaki tek-çift güvenilirlikleri alt testler için ortalama .70 ve .80’ler civarında iken Küresel puanlar için ortalamalar.80’ler ve .90’lardan yüksek idi. Test-tekrar test güvenirlikleri 3 ila 4 yıl arasında değişen yaş grupları için 2 ila 4 haftalık aralarla yeniden hesaplandı. Alt testler için, bu güvenilirlik değerleri 70 ve .80'lerde kümelenerek .59 ila .98 arasındadır; küresel puanlar için ise .77 ile .97 arasındaydı. Genel olarak, güvenilirlik, zihinsel işlem testlerinden ziyade başarı için daha yüksekti. Çakışmalı ve yordama geçerliliği (6-12 aralık) standardize edilmiş başarı testlerine karşı hem normal hem de ayrıcalıklı çocuklardan oluşan birkaç küçük grupta incelenmiştir. Korelasyonlar geniş çapta değişmektedir, ancak çoğu umut verici görünmektedir ve alt testlerle olan korelasyonlar teorik beklentilere uyuma meyillidir. Etnik gruplar tarafından yapılan analizler, Siyahiler, İspanyollar ve Beyazlar için benzer geçerlilikler vermiştir.

Normlar: Batarya için normlar, toplam 2000 bireye uygulanan testlerin her biri 2.5’tan 12.5’a kadar olan 6 aylık yaş aralığındaki temsili 100 çocuğun örneklerine dayanmaktadır. Bazı konuların test edilmesini gerektiren çeşitli ek normlar sağlanmıştır. Sosyokültürel normlar, ırk (siyahi-beyaz) ve ebeveyn eğitimi (lise eğitiminden daha az, lise mezunu, bir veya daha fazla üniversite veya teknik okul) ile çapraz tablolamaya dayalı olarak sağlanır.

Tavsiye edilen kullanımlar: K-ABC'nin önerilen kullanımları klinik durumlarda bilişsel değerlendirme bataryasının bir bileşeni olarak entegrasyonu içerir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.