Çocuk Depresyon Ölçeği (CDI)

Çocuk Depresyon Ölçeği (CDI)

 

Amaç: Çocuklardaki depresif belirtilerin öz değerlendirmesi için tasarlanmıştır.

Kitle: 7-17 yaş arası çocuklar.

Puan: Toplam Puan, Beş Ölçek A: Olumsuz Ruh Hali, B: Kişilerarası Problemler, C: Etkisizlik, D: Anhedonia (zevk alamama) ve E: Olumsuz Benlik Saygısı.

Süre: (15) dakika veya daha az.

Yazar: Maria Kovacs.

Yayın evi: Ruh Sağlığı Sistemleri.

Tanım: CDI, okul çağındaki çocuklar ve ergenler için depresif belirtilerin öz değerlendirmesini yapmak için tasarlanmıştır. Depresif ruh hali, hazsal kapasite, istem dışı işlevler, öz-değerlendirme ve kişilerarası davranışlar gibi semptomları belirleyen 27 madde vardır. Çocuklarla ilgili onların okulda ve akranlarıyla birlikte nasıl davranışlar sergiledikleri depresyonun sonuçlarını kapsamaktadır. Hızlı bir tarama gerektiğinde 10 maddeli kısa bir form kullanılabilir. Her iki formun da benzer sonuçlar verdiği bildirilirken, daha uzun olan form, faktör puanları sağlar ve genellikle çocuğun semptomlarının daha sağlam bir tanımını verir. Çocuklar için herhangi bir depresyon ölçüsünün en düşük seviyesi olan CDI okuma seviyesi, birinci sınıf düzeyindedir.

Puanlama: Her madde için çocuğun üç olası cevabı vardır; semptom yokluğunu göstermek için 0, hafif semptomları göstermek için 1 ve kesin semptomlar için 2. Toplam puan, 0 ile 54 arasında olabilir. CDI, skorların bir profile puanlanması ve dönüştürülmesine yardımcı olmak için bir QuickScore ™ Formu kullanılarak uygulanabilir. Faktör puanları, her bir maddeye verilen her bir harfe ilişkin puanların toplanmasıyla hesaplanır. Toplam puan ve faktör puanları, profil formunda t puanlarına dönüştürülür. CDI ayrıca bir mikro bilgisayar kullanılarak uygulanabilir ve puanlanabilir veya kâğıt formlar kullanılarak uygulanabilir ve bilgisayar programı kullanılarak puanlanabilir.

Güvenirlik: İç tutarlılık güvenirliği, .71'den .89'a kadar değişen katsayılar ve çeşitli örneklerle birlikte iyi bulunmuştur. Test-tekrar test güvenirlik korelasyonları ise uygun kabul edilebilir bir seviyededir. Bununla birlikte, depresyon semptomlarının zaman içinde değişmesi ve ortalamaya göre gerilemenin zaman içinde tekrarlanan testlerle ilişkili olması beklenmektedir.

Geçerlik: Çok sayıda araştırma çalışması, çocuk ve ergenlerde depresyon belirtilerini tanımlamak ve hem açıklayıcı hem de öngörücü kullanımları için önemli yapıları değerlendiren CDI'yı desteklemiştir. Ayırt edici geçerlilik çalışmaları Negatif Mod faktör puanları arasında anlamlı farklar bulmuşlardır (p ß.05), ancak çeşitli depresif bozukluklara sahip 134 çocuk ve ergenlerin toplam CDI skorları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bazı çalışmalar CDI'nın, tanısal kategorilerden normalleri başarılı bir şekilde ayırt ettiğini rapor ederken, diğer çalışmalar daha az elverişli olmuştur ve CDI için ayırt edici geçerliliği hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda mutabakata varılmıştır.

Normlar: Normatif örneklem, Florida'dan 2 ile 8. sınıfa giden 1266 devlet okulu öğrencisini dahil etmiştir. 7 ile 15 yaşları arasında 592 erkek ve 7 ile 16 yaşları arasında 674 kız öğrenci vardı. Örneklemin, okulun toplam demografisini temsil etmesi gerektiğini varsayarsak, %77'sinin beyaz, %23'ünün Afrikalı Amerikalı, Kızılderili veya İspanyol olduğu tahmin edilmektedir. Nüfus çoğunlukla orta sınıftı ve öğrencilerin yaklaşık %20'si müstakil evlerden gelmekte idi. Gelişim eğilimleri daha büyük gruplar için daha yüksek puanlarla sonuçlandığından yaş gruplarına göre iki grup için ayrı normlar geliştirilmiştir (7-12 ve 13-17).

Tavsiye edilen kullanımlar: CDI çocuklarda ve ergenlerde depresyon belirtilerinin şiddetini ölçmektedir. Envanter, teşhis ve tedavi ilerlemesinin izlenmesi için diğer değerlendirme araçlarıyla birlikte kullanılmalıdır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.