Çocuk Davranışı Kontrol Listesi (CBCL)

Çocuk Davranışı Kontrol Listesi (CBCL)

 

Amaç: Çocuklarda “sosyal beceri” ve “davranış problemlerini” değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 4-18 yaşları.

Puan: Beş ölçek puanları.

Süre: Belirtilmemiş.

Yazar: Thomas M. Achenbach ve Craig Edelbrock.

Yayımlayan: Thomas M. Achenbach.

Tanım: Çocuk Davranışları Kontrol Listesi (CBCL), çocukların davranış problemlerini deneysel olarak tanımlayıp çözmek için tasarlanmıştır. Literatürün dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesine ve dikkatle yürütülen ampirik çalışmalara dayanmaktadır. Ebeveynlerin rapor ettiği gibi çocukların davranışsal sorunları ve sosyal yeterliklerini standart bir formatta değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Puanlama: CBCL, bireyin kendisi tarafından birebir uygulanabileceği gibi bir uzman tarafından da uygulanabilir. Çocuğun doğru olmayandan sıklıkla doğru olana kadar değişen 3 puanlık bir skalada puanlanan davranış problemleriyle ilgili 118 maddeden oluşmaktadır. Ayrıca çocukların spor, hobiler, oyunlar, aktiviteler, organizasyonlar, görevler, ev işleri, arkadaşlıklar, çocuğun kendisi ve okulda oynanan oyunlara uyum sağlayabilme miktarı ve kalitesine ilişkin ebeveynlerden elde edilen raporlar neticesinde kullanılan 20 sosyal yeterlilik maddesi vardır.

Güvenirlik: .90'dan daha büyük sınıflar arası bireysel madde korelasyonları (ICC), ‘’1 hafta arayla CBCL'yi dolduran annelerden elde edilen madde puanları, anne-babaların klinik olarak havale edilen çocuklarda CBCL'yi doldurmaları ve çocukların demografik olarak eşleştirilen üçlüsünün ebeveynlerinden CBCL'ler elde eden üç farklı kişi arasında elde edilmiştir.” 3 aylık bir dönemde ICC'lerin tutarlığı, davranış sorunları için .84 ve sosyal beceriler için .97 idi. Annelerin test-tekrar test güvenilirlik oranları .89 iken anneler ve babaların bireysel derecelendirmeleri arasında bazı farklılıklar bulunmuştur.

Geçerlik: Çeşitli çalışmalar, bu envanterin yapısal geçerliliğini desteklemektedir. Ölçüt ile ilgili geçerliliğin, ölçüt olarak klinik durum (test edilen / edilmeyen) kullanılarak test edilmesi de cihazın geçerliliğini desteklemektedir. Önemli olarak, ırk ve SES gibi demografik değişkenler, göreceli olarak küçük bir oran sapması hesaplamıştır.

Normlar: 1300 çocuğun ebeveynlerinden elde edilen normatif veriler, ırk ve sosyoekonomik statü açısından heterojen olmakla beraber genel ABD nüfusunun bileşimi ile orantılıydı.

Tavsiye edilen kullanımlar: CBCL'nin, çocuğun davranışlarını, ebeveyn raporu aracılığıyla, klinik veya araştırma ortamında değerlendirmek için uygun bir araç olduğu öne sürülmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.