Carlson Psikoloji Anketi (CPS)

Carlson Psikoloji Anketi (CPS)

 

Amaç: “Öncelikli olarak suçlanan veya sosyal olarak sapkın davranışları olan bireyler için tasarlanmış psikometrik bir araç” olarak tasarlanmıştır.

Kitle: Şüpheli suçlular.

Puan: Beş ölçek puanı.

Süre: (10-20) dakika.

Yazar: Kenneth A. Carlson

Yayın evi: Araştırma Psikologları Basını, A.Ş.

Tanım: Carlson Psikolojik Anketi'nin (CPS) birincil amacı, ilk olarak tutuklu olan yetişkin erkeklerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasıdır; ikincil olarak ise şartlı olarak tahliye edilmiş suçluların değerlendirilmesidir.

Puanlama: Madde Bağımlılığı, Düşünce Bozukluğu, Antisosyal Eğilimler ve bireyin kendi eksik yönlerinin farkında olarak kendini küçük görmesi gibi dört ölçeğe sahip olan CPS, ayrıca buna ek olarak bir de Geçerlilik Ölçeğine sahiptir. Puanlama prosedürü, kontrol edilen alternatiflerin (1 ila 5) ölçek değerlerinin toplanmasını ve ardından bu ham puanların, sağlanan profil sayfasına aktarılmasını içerir. Yazar, çok değişkenli analize dayalı 18 profil “Türü” veya puan modeli sağlamıştır. Bu bireyler için en uygun olan kurumsal güvenlik durumu, şartlı tahliye ihlali ve yayın sonrası sürelerle ilgili tahminler de sunulmaktadır.

Güvenirlik: Dört ölçek için 2 haftalık bir ara ile test-tekrar test güvenirlik değerleri (N = 32), .97 ila .92 arasında iken Geçerlilik puanı için ise .49’dur. Yapılan çalışmalar, “CPS'nin sahteciliğe karşı duyarlı olduğunu” göstermektedir.

Geçerlik: CPS ile MMPI ölçekleri arasındaki korelasyonlar ve hapishane memurları ve suçlular arasındaki puanların gruplar arası karşılaştırılması ve üç farklı ıslah merkezinden gelen suçlulara ilişkin veriler, bu araçların psikometrik temelinin sağlamlığını doğrulamaktadır.

Normlar: Standardizasyon örneği 412 yetişkin erkek denekten oluşmakta olup, hepsi Ontario'daki bir merkezde tutulmaktadır.

Tavsiye edilen kullanımlar: CPS'nin, ıslah merkezlerinde hapsedilen yetişkin erkeklerin kişilik özelliklerini değerlendirmek ve olası psikolojik yardım sağlamada psikometrik olarak sağlam bir envanter olduğu öne sürülmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.