Boston Tanısal Afazi Muayenesi (BDAE)

Boston Tanısal Afazi Muayenesi (BDAE)

 

Amaç: Afazinin kapsamlı bir ölçme birimi olarak tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkinler.

Puan: Alt testler için yüzdelikler veya standart puanlar.

Süre: (180) dakika.

Yazar: Harold Goodglass ve Edith Kaplan.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Boston Tanısal Afazi Muayenesi, organik beyin hasarının bir sonucu olarak ortaya çıkan geniş bir dizi dil bozukluklarını değerlendirmek için tasarlanmış kapsamlı, çok unsurlu bir nöropsikolojik test bataryasıdır. Muayene, afazinin basit işlevsel tanımlarının ötesinde, çeşitli afazi sendromlarının altında yatan dil bozuklukları (semptomlar) bileşenlerinin ötesine geçecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla, bu test çeşitli algısal modaliteleri (ör. işitsel, görsel ve jestüel), işleme fonksiyonlarını (ör. anlama, analiz, problem çözme) ve ifade etme modalitelerini (ör. yazma, telaffuz ve manipülasyon) değerlendirmektedir. Bu yaklaşım dil ile ilgili beceri ve yeteneklerin nöropsikolojik analiz ve ölçümlerini hem kavramsal hem de nomotetik temellerden sağlar. Ayrıca nöropatolojik durumlarla ilgili semptom yapılarına kapsamlı bir yaklaşım olarak da görülür.

Puanlama: Kılavuz, puanlama protokolleri için açık ifadeler ve kurallar sağlar.

Güvenirlik: Alt testlerin güvenilirliği, hafif ila şiddetli boyutlarda afazi derecesi olan 34 hastanın protokolleri seçilerek incelenmiştir. Alt testler için Kuder-Richardson güvenirlik katsayılarının .68'den .98'e kadar, katsayıların yaklaşık üçte ikisinin .90'dan başlayarak artan değerlerde olduğu bildirilmiştir. Test-tekrar test güvenilirliğinin, afazi semptomlarından muzdarip olan hastalardan edinilmesi zor olduğu için mevcut güvenirlik katsayıları, alt testlerdeki maddelerin ölçülmesi açısından iyi derecede iç tutarlılık göstermektedir.

Geçerlik: “Tek bir sendromun kesin olmayan örneklerini” karşılaştıran ayırt edici bir analizi yapılmıştır. Bunun üzerine, Broca afazisi, Wernicke afazisi, iletim afazisi ve anomik afazinin kesin olan yanları ile en kullanışlı verileri sağlama varsayımıyla on değişken seçilmiştir. Bunlardan, ayırt edici analiz için beş değişken seçilmiştir (vücut bölümlerini saptama, yüksek olasılık cümlelerinin tekrarı, sözel yorumlama, telaffuzda çeviklik derecesi ve otomatik cümle değerlendirmesi). Bu sınıflandırmada yanlış bir tasnifte bulunulmamıştır.

Normlar: Revize edilen Boston Tanısal Afazi Muayenesinin standardizasyonu, 1976-1982 yılları arasındaki döneme dayanır. Bu standardizasyon Boston VA Tıp Merkezi'nde test edilen afazi semptomları olan 242 hastanın normatif bir örneğine dayalıdır. Bu örneklem muhtemelen İngilizce konuşan sadece erkek hastaları içermiştir ve seçilmelerini sağlayan da yüksek oranda bu olmuştur.

Tavsiye edilen kullanımlar: Yatılı ya da ayakta tedavi gören hastaların afazi değerlendirmesi için tasarlanmıştır.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.