Bennett Mekanik Kavrayış Testi (BMCT)

Bennett Mekanik Kavrayış Testi (BMCT)

 

Amaç: Mekanik kavrama ile ilgili yetenekleri ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Mekanik ile ilgili işler veya okullar için bireysel başvuru yapanlar.

Puan: Uygun normatif nüfusa dayanan yüzdelik puan.

Süre: (30) dakika.

Yazar: George K. Bennett.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Bennett Mekanik Kavrayış Testi (BMCT), üç temel özellik veya yapıdan oluşan karmaşık becerileri ölçer: 1) mekanik bilgi, 2) mekânsal görselleştirme ve 3) mekanik akıl yürütme veya anlama. Bu testle ölçülen bilgi, ortak deneyimlere dayanmaktadır ve özel eğitimin test puanları üzerinde çok az etkisi olduğu görülmektedir.

Puanlama: BMCT, bir puanlama şablonu kullanılarak elle puanlanır. Ham puan doğrudan
doğru sayılardan oluşur. Ham puanlar, uygun normatif popülasyona göre yüzdelik puanlara dönüştürülür. BMCT için puanlama talimatları net ve öğrenmesi kolaydır. Tecrübeli bir puanlayıcı için 68 maddeyi puanlamak 2 dakikadan daha fazla sürmemelidir. BMCT'nin yorumlanması, bir yüzdelik skoruna dönüştürülen nesnel bir ham puana (doğru sayı) dayanmaktadır. Yüzdelik puan, puanlayan benzer bir popülasyonun yüzdesini veya adayın elde ettiği ham puanın altını temsil eder.

Güvenirlik: BMCT kılavuzunda .81 ila .93'lük iki yarı güvenilirlik katsayıları (Spearman-Brown formülü ile düzeltilmiştir) .86 medyan ile ifade edilir. Standart ölçüm hataları 3,0 ile 3.8 arasındadır. Kılavuz, 68 maddede kapsanan konuların çeşitliliği ve zayıf madde korelasyonları nedeniyle, BMCT'nin güvenilirliğinin düşük olduğunu göstermektedir. Test-tekrar test güvenilirliği verileri 1969 kılavuzunda belirtilmemiştir.

Geçerlik: Kapsam geçerliliği, kılavuzda tartışılmamıştır çünkü test maddelerini karşılaştırmak için belirli bir hizmet veya müfredat yoktur. Yapısal geçerlilik de 1969 kılavuzunda özellikle belirtilmemiştir. BMCT'nin bir endüstriyel veri tabanından diğer standartlaştırılmış testlerle korelasyonlar tablosu gösterilmektedir. Bir otomobil şirketindeki yetenek gerektiren ticaret işlerine başvuranlar için BMCT, Personel Testi (karma formlar) .46 korelasyonu sağlamaktadır. Wesman Personel Sınıflandırma Testi (Form A ve B) ise sırasıyla Sözel ve Sayısal, Sözel-Sayısal puanlar için .55, .48 ve .59 korelasyonları vermektedir. Bir havacılık şirketinde elektrik müfettişi stajyeri iş başvurusunda bulunan adaylar için BMCT, Sanayi Personeli Testleri (Form A ve B) Sözel ve Sayısal ölçekleri ile .57 ve .68 ile korelasyon göstermiştir. Ayrıca Minnesota Sekreterlik Testlerinin Sayılar ve İsimler alt testleri .15 ve .04 korelasyona sahiptirler.

Normlar: S ve T formlarını geliştirmek için, 180 deneysel madde (95 mevcut madde, değiştirilmiş 43 orijinal ve 42 yeni madde) Filedelfiya, Pensilvanya, Kansas ve Missouri'deki 11. ve 12. sınıfa giden 706 erkek öğrenciye uygulanmıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: Önerilen kullanımlar iş performansı için yapılan tahminlerden oluşur.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.