Bellek ve Öğrenmenin Geniş Kapsamlı Değerlendirmesi (WRAML)

Bellek ve Öğrenmenin Geniş Kapsamlı Değerlendirmesi (WRAML)

 

Amaç: Bir çocuğun bilgiyi öğrenme ve ezberleme yeteneğini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 5-17 yaşları arası.

Puan: Sözel Bellek İndeksi, Görsel Bellek İndeksi, Öğrenme Dizini, Genel Bellek İndeksi.

Süre: Temel Batarya için 45-60 dakika; Genişletilmiş Batarya için 83-102 dakika.

Yazar: David Sheslow & Wayne Adams.

Yayın evi: Jastak Associates A.Ş.

Tanım: Bellek ve Öğrenmenin Geniş Kapsamlı Değerlendirmesi (WRAML), okul yılları boyunca gelişen bellek ve öğrenme işlevlerini değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Puanlama: Her biri norm referanslı bir puan sunan dokuz alt test vardır. Üç alt testten alınan puanlar, bir Sözel Bellek İndeksi, Görsel Bellek İndeksi ve bir Öğrenme Dizini sağlamak üzere birleştirilmiştir. Bu üç indeksin ölçeklendirilmiş puanları daha sonra Genel Bellek İndeksi elde etmek için toplanır. Dokuz alt testten dördü (Sözel Öğrenme, Hikâye Hafızası, Ses Sembolü ve Görsel Öğrenme) hem anlık hem de gecikmeli çağrışım gerektirir. Test edilen çocuğun yaşına göre, anlık ve gecikmeli puan arasındaki farkın yorumlanması sağlanır. Böylece, WRAML'ın dokuz alt testi toplam 18 puan sağlar. Genel Bellek İndeksi (GMI) ile Sözel, Görsel ve Öğrenme İndeksleri, yüzdelik ve standart puanlarla hesaplanabilir. Bireysel alt testler ölçek puanlarını verir.

Güvenirlik: Dokuz alt test için, güvenilirlik katsayıları genellikle .80 ile .85 arasındadır. Alt testler birleştirildiğinde, güvenilirlik yaklaşık 0,90 ila 0,96 arasında değişir. Test güvenilirliği, daha büyük çocuklar için olduğu kadar küçükler için de yüksektir.

Geçerlik: Rasch ölçümünde kullanılan yapı geçerliliği, ölçülen değişkenlerin mükemmel madde tanımlarını ve ergenler için (16-17 yaş) WMS-R ile iç tutarlılık Karşılaştırılmasını Gösterir. WRAML, ergenlerle kullanım için WMS-R'den daha üstündür. Geçerliliği iyice sağlanmış olan WRAML, araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Standart ölçüm hatası ile ilgili bilgiler, WRAML ve McCarthy Bellek İndeksi, Stanford Binet Kısa Süreli Bellek ve Wechsler Bellek gibi diğer standartlaştırılmış testler arasındaki korelasyonlar ile birlikte her bir alt test ve yaş grupları indeksi için sağlanmıştır.

Normlar: Normlandırılmış olan test, 5 ila 16 yaş arası çocuk örneklerine göre standardize edilmiştir. Her bir alt grupta yaklaşık 112 çocuk vardı (yarım yıl aralıklarla). Toplam norm grubu 2.363 kişiden oluşumakta idi. Norm örnekleri, ABD nüfusunun cinsiyet, coğrafi bölge ve ebeveyn mesleği açısından temsilidir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Bireysel bir tanı koymada sürekli artan bilgi sağlama açısından, WRAML’in başlıca kullanımı klinik alanlardır. WRAML, öğrenmeyi ve okulla ilgili sorunları değerlendirmek için kullanılır. Bir dil bozukluğu ya da sözel bellek geri kazanımı ile ilgili problemlerin, parlak fakat yetersiz bir öğrencinin verimsiz ya da dağınık bellek stratejilerinin belirlenmesinde ve dikkat eksikliği olan bir çocukta belleğin işlevsel verimsizliğini belirlemede faydalıdır. Kafa travmasının ardından hafızayı takiben değerlendirmek için kullanılabilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.