Beck Umutsuzluk Ölçeği (BHS)

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BHS)

 

Amaç: Gelecek ile ilgili olumsuz tutumları ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: 17 yaş ve üstü.

Puan: Toplam ölçek puanı.

Süre: (5-10) dakika

Yazar: Aaron T. Beck.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Beck Umutsuzluk Ölçeği (BHS), geleceğe yönelik olumsuz tutumları ölçmek için tasarlanan 20 maddelik bir ölçektir. Beck, başlangıçta bu ölçeği kimin intihar edip etmeyeceğini kestirmek için geliştirmiştir. Ölçeğin kavramsal temeli, sosyal psikolog Ezra Stotland'ın yazılarından türemiştir.

Puanlama: Puanlama oldukça basittir; “umutsuzluk” için işaretlenmiş yönlerde olan her bir madde yalnızca toplanır. Puanlama şablonunu kullanarak, şablondaki dairelerin altındaki içi doldurulmuş daireler sayılır. Kullanıcı kendi yorumunu toplam ölçek puanı üzerinden yapar. Kılavuz, genel prensipleri içerse de yazar, bu puanların klinik kararlara dayandırılmasını önermektedir.

Güvenirlik: Kılavuzda KR-20 katsayıları (ölçeğin iç tutarlılığı ölçütleri) .82 ile .93 arasındadır. Karışık tanıları olan 21 hasta hem giriş değerlendirmesinde hem de 1 hafta sonra, Bilişsel Terapi Merkezi'nde tedaviye başlamadan önce test edilir. Bu iki durumda puanları arasındaki korelasyonun .69 olduğunu belirtilmektedir. Bilişsel Terapi Merkezi'nden (N = 99) başka bir örneklemde, test-tekrar test güvenilirliği 6 haftalık bir süre boyunca .66'dır. Bu test-tekrar test katsayılarının her ikisi de istatistiksel olarak önem taşımaktadır.

Geçerlik: Eşzamanlı geçerlilik. Beck, iki örnekte umutsuzluk ve BHS skorlarının klinik puanları arasındaki ilişkiyi incelemiştir: a) Genel tıp pratiğinde yatan 23 ayakta tedavi gören hasta ve b) Son dönemde intihar girişiminde bulunan 62 yatılı tedavi gören hasta. Genel uygulama örneğinde BHS ile umutsuzluk derecelendirmeleri arasındaki korelasyon 0,74; İntihar girişimi örneğinde ise .62 idi.

Normlar: Normatif örneklem, son dönemde intihar girişiminde bulunan 294 psikiyatri hastasını kapsamaktadır. Bu örnekte 125 erkek ve 169 kadın vardı. Yaş ortalaması 29.9 olan toplam örneklemin 150'si beyaz, 139'u siyahi, 5'i farklı ırk gruplarına aittir. Ortalama olarak, katılımcılar okul zamanlarının 10.85 yılını bitirmişlerdir. Evlilik durumlarına göre, %41,5'i bekar, %17,3'ü evli, %31,6'sı ayrılmış veya boşanmış, %2,7'si dul kalmıştır. Geri kalanlar ise evlenmemişlerdir ancak ya birlikte yaşarlar ya da bilinmeyen durumda idiler.

Tavsiye edilen kullanımlar: BHS, olumsuz tutumların klinik ve araştırma ortamlarında ölçülmesi için önerilmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.