Beck Depresyon Envanteri (BDI)

Beck Depresyon Envanteri (BDI)

 

Amaç: Depresyonun varoluşunu ölçmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Ergenler ve yetişkinler.

Puan: Depresif atağın yoğunluğunu gösteren tek puan üretir.

Süre: Belirtilmemiş.

Yazar: Aaron T. Beck.

Yayın evi: Bilişsel Terapi Merkezi.

Tanım: Beck Depresyon Envanteri (BDI), ergenlerde ve yetişkinlerde depresyonun varlığını ve derecesini ölçmek için kullanılan çoktan seçmeli bir formatta sunulan 21 maddelik bir testtir. BDI'nın 21 maddesinin her biri, “depresyonu hastalarına özgü olan ve psikiyatri literatüründe yer alan depresyonun tanımlarıyla tutarlı olan belirli bir semptom veya tutumu değerlendirmeye çalışmaktadır. Aaron T. Beck, bilişsel depresyon kuramının gelişimi ile bilinse de Beck Depresyon Envanteri, herhangi bir teorik önyargıdan bağımsız olarak depresyonu değerlendirmek için tasarlanmıştır.

Puanlama: Envanter maddelerinin her biri belirli bir depresif belirti ve / veya tutum kategorisine karşılık gelir. Her kategori, depresyonun belirli bir davranışsal tezahürünü tanımlama iddiasındadır ve derecelendirilmiş dört tane öz değerlendirme ifade silsilesinden oluşmaktadır. İfadeler, nötrden maksimum şiddete kadar olan semptomun şiddetini yansıtacak şekilde sıralanır ölçülür. Sıfır, bir, iki veya üçlü sayısal değerler, önem derecesini belirtmek için her bir ifadeye atanır. Beck, rastgele bir limit puanı olmadığını ve özel puanın, hastaların özelliklerine ve envanterin verilme amacına bağlı olduğunu ifade eder.

Güvenirlik: İki kez BDI uygulanan 38 hastada test-tekrar test güvenirliği üzerine çalışılmıştır. BDI puanlarındaki değişikliklerin, depresyon derinliğinin klinik olarak okunmasında paralel değişikliklere neden olduğu ve BDI skorları ile hastanın klinik durumu arasında tutarlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Buradaki güvenilirlik rakamları .90'ın üzerindeydi. İç tutarlılık çalışmaları, test maddeleri için .86 korelasyon katsayısını, BDI'nın güvenilirliği için Spearman-Brown korelasyonunun ise .93 katsayısı olduğunu göstermiştir.

Geçerlik: BDI'nın geçerliliğini değerlendirirken, BDI'nın kolayca belirlenen yüzeysel geçerliliği ele alınmalıdır. BDI depresyonu değerlendiriyor gibi görünebilir ve bu oldukça avantajlı olsa da test sonuçlarının bozulmasına yol açabilir. BDI, depresyonla ilişkili çok çeşitli semptom ve tutumları değerlendirdiği için, kapsam geçerliliği oldukça yüksek görünmektedir. Eşzamanlı geçerliliği ele alan bir çalışma, envanter ve psikiyatrik derece arasında üniversite öğrencilerini baz alarak .77 arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Beck, BDI sonuçlarının hastaların psikiyatrik değerlendirmesiyle karşılaştırılmasında .65 ve .67 katsayılarının elde edildiği benzer çalışmaları rapor etmektedir.

Normlar: Normatif örneklem 226 ayakta ve yatılı tedavi gören psikiyatri hastalarını içermektedir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Beck Depresyon Envanteri, araştırma ve klinik ortamlarda önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.