Beck Depresyon Envanteri- 2. Baskı (BDI-II)

Beck Depresyon Envanteri- 2. Baskı (BDI-II)

 

Amaç: Depresyon belirtilerinin varlığını ve şiddetini belirlemek için tasarlanmıştır.

Kitle: Ergenler ve yetişkinler.

Puan: Depresif belirtilerin yoğunluğunu belirten tek puanı sağlar.

Süre: 5-10 dakika, ancak şiddetli depresyon veya saplantılı bozuklukları olan hastalar için daha uzun sürer.

Yazar: Aaron T. Beck, Robert A. Steer ve Gregory K. Brown.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Beck Depresyon Envanteri İkinci Baskısı (BDI-II), Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Zihinsel Bozuklukların Dördüncü Basımının Tanısal ve İstatiksel Kılavuzunda listelenen depresyon belirtilerinin varlığını ve şiddetini değerlendirmek için kullanılan 21 maddelik bir öz bildirim aracıdır. (DSM-) IV; 1994). Bu düzenlenmiş yeni baskı, BDI ve BDI-1A'nın yerini almakta ve ağır depresyon semptomlarını gösterip hastaneye yatmayı gerektirecek maddeleri de içermektedir. Maddeler uyku ve iştahtaki artış ile azalmaları belirtmek için değiştirilmiştir. Ayrıca beden imajı, iş güçlüğü, kilo kaybı ve somatik meşguliyet adı altındaki maddeler; heyecan, konsantrasyon güçlüğü ve enerji kaybı gibi maddeler ile değiştirilmiş ve birçok ifadenin başka şekillerde tekrarlandığı orijinal BDI ve BDI-1A'nın önemli revizyonu ile sonuçlanmıştır. BDI-II ile birlikte sunulduğunda, bir hastadan, DSM-IV ölçütlerine daha doğru bir şekilde karşılık vermesi için, son iki hafta boyunca hissettikleriyle ilgili olarak her bir ifadeyi ele alması istenir.

Puanlama: Depresyon belirtisine karşılık gelen 21 maddenin her biri BDI-II için tek bir puan vermek üzere toplanmıştır. 0 ile 3 arasında değişen her madde için dört puanlık bir ölçek vardır. İki maddede (16 ve 18) iştah ve uykudaki artış veya azalmayı belirtmek için yedi seçenek vardır. BDI-II için limit puanlar, örneklerin özelliklerine ve BDI-II'nin kullanım amacına göre sınırların ayarlanması önerisiyle verilir. 0-13 toplam skor minimum değer olarak kabul edilir, 14-19 hafif, 20-28 orta ve 29-63 şiddetlidir.

Güvenirlik: BDI depresif belirtileri tanımlamak ve değerlendirmek için 35 yıldır kullanılmıştır ve popülasyondan bağımsız olarak oldukça güvenilir olduğu bildirilmiştir. Yüksek katsayılı alfaya (.80) sahip olduğundan yapısal geçerliliği saptanmıştır ve depresyonu olmayan hastalardan depresif olanları ayırt edebilmektedir. BDI-II için katsayı alfaları, (ayakta tedavi edilen hastalar için .92 ve üniversite öğrencileri için .93) BDI-1A için olanlardan daha yüksektir (.8 6). Düzeltilen madde-toplam korelasyonları hem ayakta tedavi edilen hastalar hem de üniversite öğrencileri için .05 düzeyinde (Bonferroni ayarlaması ile) anlamlı bulunmuştur.
Test-tekrar test güvenilirliği, bir hafta arayla birinci ve ikinci tedavi seanslarında test edilen 26 hastanın yanıtları kullanılarak sağlanmıştır. P ß .001 'de önemli kabul edilen .93 değerinde bir korelasyon bulunmuştur. Birinci ve ikinci toplam puanların ortalama puanları, eşleştirilmiş t (25) = 1.08 ile benzer özellikler sergilemiştir ve bu o kadar da önem arz etmemektedir.

Geçerlik: BDI'nın bu yeni versiyonunun temel amaçlarından biri, depresyon için tanı kriterlerine daha yakından uyulmasını sağlamaktır. DSM-IV'de yer alan depresyon belirtilerini spesifik olarak değerlendirmek için maddeler eklenmiş, kaldırılmış ve başka kelimelerle ifade edilmiştir. Bu sayede ölçeğin kapsam geçerliliğini arttılmış olur. Yapı geçerliğine bakıldığında, BDI-II'nin uyuşum geçerliliği BDI-1A ve BDI-II'nin ayaktan hastaların iki alt örneğine uygulanmasıyla değerlendirilmiştir (N = 191). Sunum sırası dengelenmiş ve BDI'nın bu iki versiyonu arasında en az bir başka ölçüt uygulanmış ve .93 (p ß001) ile 18.92 (SD = 11.32) ile 21.888 (SD = 12.69) arasında bir korelasyon elde edilmiştir. BDI-II ortalama BDI-1A puanıdan 2.96 puan daha yüksektir. İki ölçeğin bir kalibrasyon çalışması da yapılmış ve bu sonuçlar BDI-II kılavuzunda mevcuttur. Ortalama farklılıkların karşılaştırılması ile tutarlı olarak, BDI-II skorları, ölçeğin ortalarındaki BDI-1A skorlarından 3 puan daha yüksektir. Faktörel Geçerlik, örnek yanıtlardan hesaplanan 21 maddenin birbirleri ile korelasyonuna bakılarak oluşturulmuştur.

Normlar: Normatif örneklem, kırsal ve banliyö bölgelerinden ayakta tedavi gören 500 tane hastadan oluşmaktadır. Tüm hastalara DSM-III-R veya DSM-IV tanı ölçütlerine göre teşhis konmuş ve BDI-II'nin psikometrik özellikleri araştırılmıştır. Grubun %63'ü kadın, %37'si erkek, yaş ortalaması ise 37.20 ve 13-86 yaşları arasındaydı. Irk / etnik oluşum %91 Beyaz, %4 Afro-Amerikalı, %4 Asyalı Amerikan ve %1 İspanyol idi. Kanada'daki 120 üniversite öğrencisinden oluşan bir öğrenci örneği, karşılaştırmalı bir normal grup olarak görev yapmıştır.

Tavsiye edilen kullanımlar: BDI-II, 13 yaş ve üstü psikiyatrik tanı alan erişkinlerde ve ergenlerde depresyon şiddetini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bir tanı aracı olarak hizmet etmek değil, DSM-IV ölçütleri ile tutarlı semptomların varlığını ve şiddetini tanımlamak gayesidir. Yazarlar, depresif belirtiler diğer birincil tanı bozukluklarının bir parçası olabileceğinden, bu aracın tek bir tanı ölçütü olarak kullanılmasına karşı uyarıda bulunmaktalar.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.