Beck Anksiyete Envanteri (BAI)

Beck Anksiyete Envanteri (BAI)

 

Amaç: Bireylerdeki depresyon ve kaygıyı ayırt etmek için tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkinler.

Puan: Toplam puanı sağlar.

Süre: (5-10) dakika.

Yazar: Aaron T. Beck.

Yayın evi: Psikoloji Kurumu.

Tanım: Beck Anksiyete Envanteri (BAI), yakınsak geçerliliği gösterirken depresyondan kaygıyı güvenilir bir şekilde ayırt edebilecek bir araç ihtiyacını gidermek için geliştirilmiştir. Böyle bir araç, depresyondan anksiyeteyi yeterince ayırt etmediği kanıtlanmış mevcut öz bildirim ölçekleri üzerinde klinik ve araştırma amaçlı avantajlar sunacaktır.

Puanlama: Ölçek, her biri yaygın bir kaygı belirtisi olan 21 maddeden oluşmaktadır. Katılımcıdan, her bir semptom tarafından geçen hafta boyunca ne kadar rahatsız edildiğini, 4 puanlık bir skalada 0'dan 3'e kadar puanlaması istenmiştir. Maddeler, 0'dan 63'e kadar bir toplam puan elde etmek için toplanmıştır.

Güvenirlik: Ölçeğin yüksek iç tutarlılık ve madde toplam korelasyonları .30 ila .71 arasında değişmektedir (medyan = .60). Bir hasta alt testi (n = 83) 1 hafta sonra BAI'yi tamamlamış ve alınan miktar ile 1 haftalık BAI puanları arasındaki korelasyon .75 idi.

Geçerlik: BAI'nin bir dizi raporu ve klinisyen uzmanların puanları ile korelasyonları önem teşkil edecek şekilde anlamlı bulunmuştur. BAI'nin HARS-R ve HRSD-R ile korelasyonu sırasıyla .51 ve .25 idi. BAI'nin BDI ile korelasyonu .48'dir. Üç çalışmadan homojen ve heterojen tanı gruplarını ayırmak için uyuşum ve ayırt edici geçerliliği araştırılmıştır. Sonuçlar bu geçerliliğin varlığını doğrulamaktadır.

Normlar: Ayakta tedavi edilen psikiyatri hastalarının üç normatif örneği, Filedelfiya, Pensilvanya'daki Bilişsel Terapi Merkezi'ndeki ardışık rutin değerlendirmelerden alınmıştır. Toplam örnek büyüklüğü 456 erkek ve 630 kadından oluşan 1.086 kişi idi.

Tavsiye edilen kullanımlar: Kaygıyı ölçmede klinik ve araştırma ortamlarının kullanılması önerilir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.