Alkol Kullanım Envanteri (AUI)

Alkol Kullanım Envanteri (AUI)

 

Amaç: Alkol kullanımı ile ilişkili olan problemlerin doğasını incelemek üzere tasarlanmıştır.

Kitle: Yetişkinler ile 16 yaş ve üstü ergenler.

Ölçekler: Faydayı Ölçen Temel Ölçekler, (Sosyal İyileştirme, Zihinsel İyileştirme, Duyguları Yönetme, Evlilik ile Başa Çıkma, Sosyal, Zorlayıcı, Sürdürülebilir), Sonuçlar (Kontrol Kaybı, Rol Uyumsuzluğu, Hezeyan, Akşamdan Kalma, Evlilik Sorunları), Endişeler ve Kabullenme (Nicelik, Suçluluk ve Endişe, Yardım, Çabuk Kavrayış, Farkındalık), İkinci
Seviye, Geliştirilmiş, Takıntılı, Bozukluk 1, Bozulma 2, Kaygı, Alıcı Farkındalık ve Alkole Bulaşma.

Süre: (35-60) dakika

Yazarlar: John L. Horn; Kenneth W. Wanberg, F. Mark Foster.

Yayın evi: NCS Değerlendirmeleri.

Tanım: Alkol Kullanım Envanteri (AUI), 16 yaş ve üzeri bireylerin alkol kullanımı ile ilgili davranış, tutum ve semptomlarını değerlendirmek için tasarlanmış 24 ölçekten oluşan bir öz bildirim envanteridir. Bir alkolizm tedavi programına kabul edilen bireylerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. İçmeyen bireylerde kullanım için uygun olmayan AUI, içme sorunları ile ilgili çoklu durum teorisini yansıtır ve alkolizmin tek bir yönü üzerine yapılan çalışmalar ile yavaş yavaş gelişmiştir. AUI, alkol kullanım örüntülerini tanımlamak amacıyla işlevsel göstergeler sağlamak için tasarlanmış olup ruh sağlığı çalışanlarının alkoliklerin farklı türleri tanımasını ve anlamasını sağlar.

Puanlama: Birincil Ölçekler, içmenin “faydaları”, “tarzları”, “sonuçları” ve “kaygıları ile kabullenişi” üzerine odaklanır. Birincil ölçekler arasındaki ilişkilerin faktör analizinden elde edilen altı adet ikinci düzey ölçek vardır. Üçüncü seviye puanı, alkole olan yoğun bağlılığın bir ölçütüdür. Hem el puanlaması hem de bilgisayarlı formlar için toplam ham puanlar bir grafik üzerinde çizilerek ondalık yüzdesi çıkarılır.

Güvenirlik & Geçerlik: AUI, bir dizi farklı yaş ve gruptan alınan ölçeklerde iç tutarlılık güvenirliklerini ve test-tekrar test bilgilerini sunar. Üçüncü seviye ölçek ve ikinci seviye ölçekler, beklenen gibi birincil ölçeklerden daha yüksek katsayılara sahiptir. Birincil Ölçeklerin katsayıları çoğunlukla .65-80 arasındadır. Ölçekler problemli içme ile makul olarak ilişkili gibi görünmektedir.

Normlar: AUI, ilk kez alkol tedavisi için başvuran 1290 kişilik yatan hastanın üzerinde standardize edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 39.16, (Standart Sapma = 11.89) ve eğitim yılı ortalaması 11.50 (SS = 2.75) idi. Yaklaşık %15 kadın, %8 Siyahi ve %21 Hispanik vardı. Yaklaşık %45'i evli veya “evlilik tipi” ilişki içinde yaşıyorlardı. Bunun dışında, norm grubu oluşumunun iyi bir demografik tanımı yoktur.

Tavsiye edilen kullanımlar: Alkol sorunları olan bireyler üzerinde faydalı bir değerlendirme aracıdır. Ölçekler, alkol kullanımı ile ilgili yararları, türleri, sonuçları ve endişeleri temel alarak yorumlanabilir ve tedaviye yardımcı olur. Puanların kombinasyonları, hasta ile ilişki kurma yollarını gösteren tipolojilere dönüştürülmüş ve tedavi planlamasında yardımcı olabilir


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.