Slosson Zekâ Testi (SIT)

 

Slosson Zekâ Testi (SIT)

 

Amaç: “Genel sözel bilişsel yeteneklerin hızlı bir göstergesi” olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kitle: 0-4 yaş ve üstü.

Puan: Sadece toplam puan.

Süre: (10-20) dakika.

Yazarlar: Richard L. Slosson, Charles L. Nicholson (düzenlenmiş) ve Terry H. Hibpshman (düzenlenmiş).

Yayın evi: Slosson Eğitim Yayınları A.Ş.

Tanım: Kılavuz, Slosson Zekâ Testinin (SIT) amacının “genel sözel bilişsel yeteneğin hızlı bir ölçümü” veya “sözel zekanın indeksi” olarak hizmet verdiğini belirtmektedir. Uzmanlar, bunu sözel kristalize zekanın kısa bir tarama ölçütü olarak tanımlamış olsalar bile kılavuz, SIT'in bir tarama ölçütü olarak yorumlanmasıyla ilgili uygun uyarıları sunmakta olup, SIT sonuçlarının doğrulanması için takip değerlendirmesinin gerekli olduğunu birçok noktada önermektedir.

Puanlama: SIT, uygulanış ve puanlama açısından kolaydır. Kelime bilgisi, genel bilgi, benzerlikler ve farklılıklar, kavrama, kantitatif yetenek ve işitsel hafızanın bilişsel alanlarını değerlendiren süresiz 187 maddeden oluşan testte, tüm maddeler soru ve cevap formatında sunulmaktadır. Ham puan, temeldeki en yüksek maddenin taban sonrası doğru cevap sayısına eklenmesiyle hesaplanır.

Güvenirlik: Kuder-Richardson 20 güvenirlik katsayıları yaş düzeyine göre .88 ila .97 arasında olup, yüksek derecede madde-içi tutarlılık göstermektedir. Test-tekrar test güvenilirliği, zayıf örneklem büyüklüğü 41 ve bir haftalık uygulama aralığına göre .96 olarak bildirilmiştir. Spearman-Brown düzeltmesi ve Rulon prosedürü kullanılarak hesaplanan iki yarı güvenilirlik korelasyonları tüm örnek için .97 idi.

Geçerlik: Eşzamanlı kritere bağlı geçerlilik, SIT’in toplam standart skoru ile WAIS-R ve WISC-R IQS arasındaki korelasyona dayanmaktadır. 10 denekten oluşan bir çalışmada, TSS ile WAIS-R'deki üç IQ skoru arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. WISC-R ile karşılaştırmalar, 6 ile 16 yaş arasındaki 234 denekten yararlanılarak yapılmıştır. Dört yaş seviyesinin her birinde, TSS, WISC-R IQ'nun her biri ile önemli ölçüde korelasyon göstermiştir.

Normlar: Örneklem, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan coğrafi bölge, meslek kategorisi, eğitim seviyesi, cinsiyet ve ırk açısından yüzdelere yaklaşmaktadır. Azınlıklar, popülasyonların 5.000'in altında ve 500.000'in üzerinde olduğu bölgelerde standartlaşma örneğinde temsil edilmektedir.

Tavsiye edilen kullanımlar: Uzmanların, psikometrik olarak daha sağlam olan diğer kapsamlı zekâ testi bataryalarının kısa biçimini kullanmasını tavsiye etmesine rağmen, SIT'nin tarama amaçlı kullanılması önerilmektedir.


İlgili Diğer Makaleler


Avrupa Yakası : UBM Plaza,19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No.37 Kat.3 Fulya - Şişli / İSTANBUL
Anadolu Yakası : İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cd. Yüksel Üçüncü İş Merkezi K:4 D: 9 Bostancı- Ataşehir / İstanbul


AçıkMavi Ps. ve Çözüm Merkezi Ltd. Şti. © 2016. Tüm hakları saklıdır.